Categories
งานประเพณีและเทศกาลท่องเที่ยวประจำปี สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

เทศกาลและงานประเพณีประจำปี จังหวัดภูเก็ต

งานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต เป็นงานประเพณีที่จัดขึ้น […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

จุดชมวิวสะพานสารสิน เป็นประตูสู่จังหวัดภูเก็ต เชื่อมระห […]