Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ถ้ำจัน อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ อำเภอน้ำปาด อุตรดิตถ์

ถ้ำจัน ชมกลุ่มถ้ำสวยของอุตรดิตถ์ แม้ว่าอุทยานแห่งชาติคล […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ถ้ำผานางคอย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ถ้ำผานางคอย ชมความงามจากธรรมชาติ พร้อมเรื่องเล่าขานอันโ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ถ้ำผาไท อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ถ้ำผาไท ตระการตาหินย้อยรูปช้างสามเศียร ลำปางมีอุทยานฯ ท […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ถ้ำปลา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ถ้ำปลา ถ้ำใต้ภูเขาชมแหล่งอาศัยของเหล่ามัจฉา แม้ว่าแม่ฮ่ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ถ้ำแก้วโกมล อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ถ้ำผลึกแคลไซต์ ดุจน้ำแข็งหนึ่งเดียวในไทย ด้วยลักษณะภูมิ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ถ้ำผีแมน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชมข้าวของเครื่องใช้ของมนุษย์ยุคโบราณ หลังจากเที่ยวอำเภอ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ถ้ำน้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ล่องแพเที่ยวถ้ำน้ำลอด ชม 3 ถ้ำสวยสุดอลังการ บางมะผ้า นั […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ถ้ำเมืองออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ชมพระธาตุนมผา หินงอกสูงใจกลางถ้ำ แม่ออนเป็นอภเภอเงียบสง […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ถ้ำเชียงดาว วัดถ้ำหลวงเชียงดาว เชียงใหม่

ตระการตาถ้ำใต้ภูเขาหินปูน ที่สูงที่สุดในประเทศไทย อำเภอ […]

Categories
งานประเพณีและเทศกาลท่องเที่ยวประจำปี สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดพิจิตร

งานนมัสการหลวงพ่อเพชร และงานกาชาดพิจิตร จัดบริเวณวัดท่า […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

ขจรฟาร์ม ๑๒๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังงิ้ว ภายในฟาร์มเลี้ยงนกกร […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

เที่ยวสวนเกษตรวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

สวนเกษตรวังทับไทร ตำบลวังทับไทร เป็นแหล่งปลูกมะม่วงน้ำด […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

เที่ยววัดห้วยเขน วัดท่าช้าง อำเภอบางมูลนาก พิจิตร

วัดห้วยเขน ตำบลห้วยเขน อยู่ห่างจากอำเภอ ๘ กิโลเมตร ไปตา […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วัดหิรัญญาราม หรือ วัดบางคลาน เดิมมีชื่อว่า “วัดวังตะโก […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

เที่ยววัดทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) ซอยเทศบาลทับคล้อ ๕ ตำบลทับ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

วัดเทวปราสาท วัดพระพุทธบาทเขารวก อำเภอตะพานหิน พิจิตร

พระพุทธเกตุมงคล หรือ หลวงพ่อโตตะพานหิน วัดเทวปราสาท เป็ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

เที่ยวเหมืองแร่ทองคำ วัดยางสามต้น อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

เหมืองแร่ทองคำ เขาพนมพา หมู่ที่ ๗ บ้านเขาพนมพา ตำบลหนอง […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

วัดโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

วัดโพธิ์ประทับช้าง เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. ๒๒๔ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

วัดท่าหลวง เป็นวัดสำคัญของจังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ริมแม่น […]