Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

ทุ่งแสลงหลวง

  • Home
  • ชมทุ่งหญ้าสะวันน่าสีเขียว ทุ่งแสลงหลวง พิษณุโลก

ชมทุ่งหญ้าสะวันน่าสีเขียว ทุ่งแสลงหลวง พิษณุโลก

ทุ่งแสลงหลวง คือ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ครอบคลุมทั้งจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ จุดเด่นของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเป็นผืนป่าแค้มปิ้งชมพรรณไม้ โดยแหล่งท่องเที่ยวเด่นๆ มีอยู่ 3 ทุ่ง ได้แก่ ทุ่งแสลงหลวง ทุ่งโนนสน และทุ่งนางพญา ทั้งสามแห่งเป็นทุ่งหญ้าแบบสะวันนากลางป่าสน ช่วงลมหนาวมาเยือนทุ่งหญ้าเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นสีทองอร่ามคล้ายป่าสะวันน่า ส่วนช่วงฤดูฝนทุ่งหญ้าจะกลับมาเป็นสีเขียวเคล้าสายหมอกขาวนับเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่มีความสวยงามที่สุด จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติหนองแม่นา มีทุ่งหญ้าเหมาะสำหรับการไปเที่ยวชม 2 แห่ง คือ ทุ่งแสลงหลวง และทุ่งนางพญา คุณอาจจะเลือกเที่ยวชมทุ่งแสลงหลวงก่อนก็ได้ อยู่ห่างจากหนองแม่นาประมาณ 25 กิโลเมตร ทุ่งแสลงหลวงเป็นทุ่งหญ้าโล่งขนาดใหญ่ประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร…

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงแห่งนี้มีพื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัด คือท้องที่อำเภอวังทอง อำเภอนครไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอเขาค้อ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีสภาพธรรมชาติ ทิวทัศน์ และลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น ถ้ำ น้ำตก ทุ่งหญ้าโล่งใหญ่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด มีเนื้อที่ประมาณ 789,000 ไร่ หรือ 1,262.40 ตารางกิโลเมตร สันนิษฐานว่าชื่อ ทุ่งแสลง มาจากชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งในทุ่งหญ้าแห่งนี้ คือ ต้นแสลงใจ เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่…