Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

ทะเลขนอม

  • Home
  • สัมผัสริมทะเลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สัมผัสริมทะเลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

จากทางหลวงหมายเลข 401 ซึ่งทอดยาวมุ่งลงใต้ เราเลือกเลาะซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4142 ถนนสายเล็กผ่านพาเลียบเลาะสวนมะพร้าวและสวนปาล์ม ทะเลที่ใฝ่ฝันซุกซ่อนตัวตนอยู่หลังหลืบเขาหัวช้าง ว่ากันว่าความสงบเงียบของทะเลขนอมไม่เพียงแต่เป็นแหล่งหย่อนใจของพี่น้องแถบถิ่นสุราษฏร์ – นครฯ หากแต่ยังเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแถบสแกนดิเนเวีย ที่หนีหนาวจากยุโรป และหลบหลีกความแออัดแถบสมุยและพะงันมาซุกซ่อนตัวตนในเมืองริมทะเลแห่งนี้ วิวสวนมะพร้าวและทะเลยามสายวิบวับเมื่อเราเลือกขึ้นไปเยือน เจดีย์ปะการังเขาธาตุ ที่ วัดจันท์ธาตุทาราม ลมชื้นโบกโบยเหนือความสูงราว 85 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางง ขุนเขาและเจดีย์ทรงระฆังคว่ำแบบลังกา ศิลปะสมัยอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 19 – 22 สะท้อนความเป็นเมืองเก่าแก่ของขนอมไว้ในเจดีย์ก่ออิฐและประกอบรอบนอกด้วยหินปะการัง ที่ว่ากันว่าถอดรูปแบบมาจากพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ลมเย็นรื่นและแดดสายฉายภาพผืนฟ้าเข้มคราม…