Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง แหล่งท่องเที่ยวอำเภอชัยบาดาล ลพบุรี

สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง ตั้งอยู่ที่หมู่ ๔ ตำบลท่าดินดำ น้ำตกวังก้านเหลืองเป็นธารน้ำตกเตี้ยๆ ไหลลดหลั่นเป็นชั้นสวยงาม มีน้ำไหลตลอด ทั้งปีเนื่องจากมีต้นน้ำเกิดจากตาน้ำใต้ดินขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก ห่างจากบริเวณน้ำตก ๑.๕ กิโลเมตร บริเวณโดยรอบร่มรื่นเหมาะสำหรับพักผ่อน สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๑๐๕-๖, ๐๘ ๓๙๖๓ ๐๓๐๕ การเดินทาง จากตัวเมืองลพบุรีไปน้ำตกวังก้านเหลืองใช้เส้นทางสายลพบุรี – โคกสำโรง (ทางหลวงหมายเลข ๑) – ชัยบาดาล (ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕) กิโลเมตรที่ ๗๓ ถึงบริเวณที่บรรจบกับทางหลวงหมายเลข ๒๑ แล้วต่อเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ กิโลเมตรที่ ๕๗ ไปทางอำเภอ ท่าหลวงประมาณ ๑๔ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าตัวน้ำตกอีก ๑ กิโลเมตร ก็จะถึงน้ำตกวังก้านเหลืองซึ่งจะอยู่ทางขวามือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ ตั้งอยู่ในท้องที่บางส่วนของ ตำบลซับตะเคียน ตำบลหนองยายโต๊ะ ตำบลบัวชุมและตำบลนาโสม มีเนื้อที่ประมาณ ๘,๔๔๐ ไร่ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

สถานที่เที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

เป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงในการทอผ้ามัดหมี่ ชาวบ้านส่วนใหญ่ของอำเภอ บ้านหมี่ เป็นไทยพวนที่อพยพมาจากประเทศลาว เมื่อกว่า ๑๐๐ ปี และได้นำชื่อบ้านเดิม คือ “บ้านหมี่” มาใช้เป็นชื่อหมู่บ้าน วัดธรรมิการาม หรือ วัดค้างคาว เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ริมน้ำบางขามฝั่งตะวันตก ตำบลบางขาม เดิมมีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ปัจจุบัน วัดได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “วัดธรรมิการาม” สิ่งที่น่าชมภายในวัด คือภาพเขียนที่ผนังโบสถ์ทั้ง ๔ ด้าน เล่าเรื่องพุทธประวัติ มีลักษณะแบบตะวันตก เข้ามาปนบ้างแล้ว เช่น การแรเงาต้นไม้และอื่นๆ เป็นภาพเขียนในสมัย รัชกาลที่ ๔ ฝีมือช่างพื้นบ้านงดงามมาก สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๓๖๔๘ ๙๕๙๓ หรือ สำนักพุทธศาสนา จังหวัดลพบุรี โทร. ๐ ๓๖๔๒ ๒๑๖๖ การเดินทาง ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ (สายลพบุรี-สิงห์บุรี) แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๓๐๒๘ ตรง กม.ที่ ๑๘ (เส้นทาง […]

Categories
งานประเพณีและเทศกาลท่องเที่ยวประจำปี สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

เทศกาลงานประเพณีประจำปีจังหวัดระนอง

งานปิดทองพระถ้ำขยางค์ จัดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน (กุมภาพันธ์) ประมาณ ๓-๗ วัน โดยใช้บริเวณถ้ำพระขยางค์เป็นสถานที่จัดงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และชมความสวยงามของถ้ำตลอดจนพันธุ์ไม้และว่านสมุนไพรที่หายากชนิดต่างๆ ซึ่งเชื่อกันว่ามีผู้นำมาปลูกไว้ กิจกรรมช่วงกลางคืนมีมหรสพต่างๆ ให้ชม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๑๒๓, www.ranong.go.th หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๔๒๖๒ เทศกาลเที่ยวระนอง ท่องอันดามัน จัดสัปดาห์ที่สามของเดือนมีนาคม มีกิจกรรมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การออกร้านของบริษัททัวร์ การจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว มีการแสดงในเวลากลางคืน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจังหวัดระนอง โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๑๒๓, www.ranong.go.th หรือ เทศบาลเมืองระนอง โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๔๒๒ งานกาหยู จัดพร้อมกับงานเทศกาลเที่ยวระนอง ท่องอันดามัน ซึ่งเป็นช่วงเก็บเกี่ยวเมล็ดกาหยู หรือ มะม่วงหิมพานต์ ที่กำลังสุกเต็มต้น นักท่องเที่ยวจะได้ชมนิทรรศการต่างๆ การประกวดพืชผลทางการเกษตร เช่น ประกวดเมล็ดกาหยู […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

สถานที่ แหล่งท่องเที่ยวอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

  เขาฝาชี หรือ จุดชมวิวเขาฝาชี อยู่ห่างจากตัวเมืองระนอง ๓๐ กิโลเมตร อยู่ในเขตตำบลบางแก้ว ทางหลวงหมายเลข ๔ ประมาณกิโลเมตรที่ ๕๘๐ เลี้ยวซ้ายตรงทางแยกมีป้าย “ศูนย์โทรคมนาคมเขาฝาชี” ขับรถขึ้นเขาไปประมาณ ๓ กิโลเมตร เป็นภูเขาที่มีลักษณะคล้ายกับฝาชี สูงจากระดับน้ำทะเล ๒๕๙ เมตร ซึ่งพื้นที่บริเวณเขาฝาชี เคยเป็นที่ตั้งค่ายทหารญี่ปุ่น บนยอดเขาเป็นสถานที่ชมทิวทัศน์สวยงาม พระอาทิตย์อัสดง สามารถมองเห็นแม่น้ำกระบุรีไหลบรรจบกับแม่น้ำละอุ่น สุสานรถไฟโบราณ ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข ๔ ข้างสะพานข้ามแม่น้ำ ละอุ่น ห่างจากตัวเมืองระนองประมาณ ๓๐ กิโลเมตร เป็นเส้นทางรถไฟโบราณสายคอคอดกระ-เขาฝาชี ที่ทหารญี่ปุ่นเคยใช้ขนอาวุธในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งยังมีแหล่งร่องรอยสมัยสงครามโลกหลงเหลืออยู่ เช่น เส้นทางรถไฟสายอันดามัน อุโมงค์กองบัญชาการทหารญี่ปุ่น กิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ ทัวร์หิ่งห้อยย้อนรอยประวัติศาสตร์ และซื้อของที่ตลาดนัดชายแดน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการอำเภอละอุ่น โทร. ๐ ๗๗๘๙ ๙๐๕๘, ๐๘ ๑๙๕๘ ๗๖๐๐ ชมรมอนุรักษ์ฯและเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดระนอง […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

สถานที่ แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ถ้ำเดือน-ถ้ำดาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ทางด้านทิศตะวันตก ในความดูแลของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ สล.๖ บ้านมุง มีลักษณะเป็นถ้ำน้ำลอด ทางขึ้นปากถ้ำาเป็นธารน้ำไหลผ่านโขดหินน้อยใหญ่ซึ่งต้องปีนป่ายขึ้นไป ในถ้ำมีลักษณะคล้ายห้องโถงที่มีธารน้ำไหลผ่าน มีความยาว ๑.๔ กิโลเมตร สวยงามด้วยหินงอก หินย้อย ช่วงที่เหมาะแก่การชมถ้ำคือในฤดูแล้ง และต้องนำไฟฉายติดตัวไปด้วย ฤดูฝนไม่เหมาะแก่การเที่ยวชมเนื่องจากปริมาณน้ำมากและอันตราย การเดินทาง จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายพิษณุโลก-วังทอง แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๑ ไปสากเหล็ก แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๕ ไปตัวอำเภอเนินมะปราง และเดินทางต่ออีก ๖ กิโลเมตรถึงบริเวณถ้ำ รวมระยะทางห่างจากตัวเมืองพิษณุโลก ๘๕ กิโลเมตร เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล ครอบคลุมเนื้อที่ ๑,๗๗๕ ไร่ ลักษณะเป็นเขาหินปูนอยู่ในยุคพาลีโอซีน (Palaeocene) และอยู่ในยุคย่อยคาร์บอนิเฟอรัส (Carboniferus) มีอายุราว ๓๖๐-๒๘๖ ล้านปีมาแล้ว เป็นภูเขาหินปูนลูกโต หน้าผาสูงชัน มีลักษณะคล้ายรูปเกือกม้า หินปูนบริเวณนี้ส่วนมากเกิดจากการทับถมของเปลือกหอย พลับพลึงทะเล หรือปะการัง มีการตกตะกอนทางเคมีอยู่น้อยมาก จากการศึกษาและจำแนกซากดึกดำบรรพ์ ทำให้ทราบว่าบริเวณนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนยอดสูงสุด ๒๓๖ เมตร […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

อ่าวลึก ดินแดนอัศจรรย์ริมฝั่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ ตอนที่ 1

อ่าวลึก ชื่ออำเภอเล็กๆ อำเภอหนึ่งซึ่งคุณอาจเคยขับรถผ่านไปมาเมื่อเดินทางจากจังหวัดสุราษฏร์ธานีไปยังจังหวัดกระบี่ โดยที่คุณอาจจะไม่เคยนึกแม้แต่นิดเดียวว่า คุณกำลังเดินทางผ่านไปบนดินแดนอัศจรรย์ริมฝั่งอันดามันอันน่าทึ่งโดยไม่รู้ตัว ผมเคยมาอ่าวลึกครั้งแรกในสมัยยุคแห่งความขัดแย้งทางความคิดของผู้คนจนต้องหยิบอาวุธมาห้ำหั่นกันจนแผ่นดินใต้ร้อนระอุด้วยสงครามลัดธิคอมมิวนิสต์ ผมยังจำได้ดีว่าวันนั้นตอนเย็นราว 16.30 น. กลุ่มผู้ก่อการร้ายจากเขตงานสุราษฏร์ธานียกพลด้วยรถสิบล้อมาล้อมสถานีตำรวจอ่าวลึก แล้วเปิดฉากยิงเข้าใส่สถานีตำรวจจนพรุน จากนั้นก็ยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ขนกลับไปโดยไม่ทำร้ายใคร นั่นคือภาพของอำเภออ่าวลึกที่ผมจดจำได้แม่นยำว่าเป็นพื้นที่สีแดงที่ไม่สู้ปลอดภัยในสมัยนั้น กระนั้นก็ตาม ครั้งนั้นผมก็ยังดั้นด้นไปจนถึงถ้ำผีหัวโต ถ้ำลอดเหนือ ถ้ำลอดใต้ ธารโบกธรณี ที่ ณ วันนั้นยังไม่มีใครรู้จักมากเท่าใด โดยมี อูหมาก กูหมวด เพื่อนชาวมุสลิม (ผู้ล่วงลับไปแล้ว) เป็นคนนำทางพาผมไปค้นหาความอัศจรรย์ ณ วันนั้นที่ผมยังประทับใจไม่รู้ลืม เกือบ 30 ปีต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2553 ผมย้อนกลับไปอำเภออ่าวลึกอีกครั้ง คราวนี้ด้วยภารกิจและความมุ่งมั่นเต็มเหนี่ยวที่จะค้นหาความเปลี่ยนแปลงและความมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่ของอำเภอนี้อย่างทะลุปรุโปร่งในภารกิจ โครงการ Miracle Krabi ที่สุดแห่งการค้นหาความมหัศจรรย์เมืองกระบี่ ที่ผมวางแนวคิดนี้เพื่อทำงานให้สมาคมธุรกิจการท่องเที่วจังหวัดกระบี่และสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ในการนำกระบี่ไปโปรโมต การขายภายใต้แนวคิด Miracle Krabi ที่งาน ITB ประเทศเยอรมนีในครั้งนั้น และประสบความสำเร็จด้วยดี จนทุกวันนี้ก็ยังใช้แนวคิดดังกล่าวในการส่งเสริมการขายตลอดมาทั้งภายในและภายนอกประเทศ แน่นอนอำเภออ่าวลึกคืออำเภอที่เป็นที่สุดแห่งการค้นหาความมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด Miracle Krabi ของจังหวัดกระบี่ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

ถ้ำสุมะโน อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ถ้ำสุมะโน อยู่ตำบลบ้านนา ห่างจากตัวเมืองไปตามถนนเพชรเกษม (สายพัทลุง-ตรัง) ประมาณ ๒๑ กิโลเมตร ตัวถ้ำห่างจากถนนประมาณ ๕๐๐ เมตร เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยและมีห้องโถงกว้างขวางใหญ่โตและร่มเย็นวิจิตรตระการตาตามธรรมชาติซึ่งมีทั้งหมด ๑๘ ถ้ำ ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปางต่างๆ หลายองค์ บริเวณถ้ำยังเป็นสถานที่วิปัสสนาและปฏิบัติธรรม อีกด้วย  

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันตก

สถานปฏิบัติธรรมศิริธรรม (ถ้ำชี)

ถ้ำชี ปฏิบัติใจ ปฏิบัติกาย ปฏิบัติกิน การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อค้นประสบการณ์ที่ดีและเป็นประโยชน์กับชีวิต ไม่ได้จำกัดไว้ที่การเดินทางสู่สถานที่ภายนอกเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังมีอีกหนึ่งวิถีทางที่จะนำทางให้เราได้พบกับธรรมชาติแท้จริงของชีวิตอันเป็นสัจธรรมผ่านการท่องเที่ยวไปภายในจิตใจและร่างกายของตัวเองด้วยการปฏิบัติธรรม การฝึกวิปัสสนากรรมฐานและการทำสมาธิ ในสถานที่จำเพาะ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากแนะนำให้ แวะเวียนไปเที่ยวกัน ถ้ำชี หรือ สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองเพชรบุรี มีการเดินทางเข้าถึงได้สะดวก แต่ยังคงรักษาความสงบและอยู่ในธรรมชาติมาก เพราะตั้งอยู่บนเขาเป็นภูเขาเตี้ยๆ มีต้นไม่หนาแน่นมาก มีบันไดทางขึ้นสู่ด้านบน ซึ่งเป็นของสำนักปฏิบัติธรรม ค่อนข้างสูงชันแต่ไม่คดเคี้ยวเท่าใดนัก คนเฒ่าคนแก่ จนเจ็บป่วย เหรือคนพิการอาจจะขึ้นลงลำบาก แต่เมื่อขึ้นไปถึงด้านบนจะรับรู้ได้ถึงความสงบร่มเย็น และได้เห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองด้านล่าง บริเวณโดยรอบของสถานปฏิบัติธรรมมีลิงอาศัยอยู่จึงต้องทำรั้วรอบขอบชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าลิงพวกนี้ไม่มากวนโดยมีเครื่องมือสำคัญของวัดอย่างหนึ่งเอาไว้ไล่ลิง นั่นก็คือ ตุ๊กตาจระเข้ ที่เชื่อกันว่าจะทำให้ลิงกลัวและไม่มาก่อกวน จากภูเขารกร้างสู่สำนักปฏิบัติธรรม ถ้ำชีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2517 โดยหลวงพ่อกันตะสิริ ภิกขุ และแม่ชีอำนวย ผู้เข้ามาบุกเบิกพื้นที่รกร้างแห่งนี้ให้กลายเป็นสำนักปฏิบัติธรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเดินทางเข้าฝึกปฆิบัติธรรมมาเป็นระยะเวลา 39 ปีแล้ว เน้นการปฏิบัติแบบเคร่งครัด รับประทานน้อย นอนน้อย พูดน้อย และปฏิบัติมาก แบ่งการอบรมเป็นแบบ 3 วัน ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติมาก่อน และแบบ 6 วันสำหรับผู้ที่เคยผ่านการฝึกปฏิบัติมาแล้ว โดยจะจัดการอบรมในช่วงวันนักขัตฤกษ์ เช่น […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

เที่ยวทะเลที่ ถ้ำลอด

ถ้ำลอด เป็นถ้ำทะเลที่เกิดจากการกัดเซาะจนทะลุเป็นโพรงขนาดใหญ่ด้วยคลื่นลมตามธรรมชาติ มีระยะทางยาวประมาณ 50 เมตร สามารถนั่งเรือหางยาว เรือยาง หรือพายเรือแคนูลอดไปมาระหว่างกันได้ในช่วงเวลาน้ำลง เพดานถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามแปลกตา มีความเชื่อสนุกๆว่า ในระหว่างนั่งเรือ ลอดถ้ำ หากสามารถกลั้นหายใจอธิฐานขอพรจนกระทั่งออกมาจากถ้ำได้ พรนั้นจะสมหวัง