Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

ถ้ำหินปูน

  • Home
  • ถ้ำ ปรากฏการณ์มหัศจรรย์จากธรรมชาติ

ถ้ำ ปรากฏการณ์มหัศจรรย์จากธรรมชาติ

ถ้ำ ถือเป็นกิจกรรมผจญภัยอีกรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากความงดงามจากสิ่งที่อยู่ภายในถ้ำแล้ว การเที่ยวชมถ้ำยังทำให้ผู้คนได้สัมผัส และเรียนรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยา ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และประวัติศาสตร์จากหลักฐานที่ถูกค้นพบภายในถ้ำ การเที่ยวชมถ้ำแต่ละแห่งจึงมีความแตกต่าง และมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นต่างกันออกไปตามลักษณะทางธรณีวิทยา เพราะฉะนั้นก่อนจะก้าวเดินเข้าสู่ความมืดมิดภายในถ้ำคุณจึงควรรู้จัก และเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่า ถ้ำ กันก่อนจะดีที่สุด อันดับแรกควรรู้จักกันก่อนเลยว่าถ้ำคือ โพรงหรือช่องว่างที่บึกเข้าไปภายในภูเขาหรือพื้นดิน ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยเกิดจากการผุพังหรือการกัดเซาะของลม น้ำ ทะเล และกาลเวลา ซึ่งจะพบมากในพื้นที่ภูเขาสูง พื้นที่ชายฝั่ง และเกาะในทะเล สำหรับการก่อกำเนิดถ้ำส่วนใหญ่จะเกิดจากน้ำ หรือน้ำฝน ไหลผ่านผิวดินลงไปตามรอยแตกเล็กๆ ของหิน เนื่องจากน้ำได้ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศไว้จนมีสภาพเป็นกรดอ่อนๆ ซึ่งสามารถกัดกร่อนหินได้ เมื่อวันเวลาผ่านไปนานขึ้นเรื่อยๆ ทางน้ำไหลจึงเปลี่ยนสภาพเป็นโพรงขนาดเล็ก…