Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

ถ้ำตุ๊กตา

  • Home
  • ถ้ำน้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ถ้ำน้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ล่องแพเที่ยวถ้ำน้ำลอด ชม 3 ถ้ำสวยสุดอลังการ บางมะผ้า นับเป็นหนึ่งในอำเภอที่มีการค้นพบถ้ำมากที่สุดในประเทศไทย แต่ที่เที่ยวได้สะดวก และนิยมสุดคือ ถ้ำน้ำลอด ถ้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีสายน้ำไหลผ่านทะลุถึงปลายทาง ซึ่งภายในยังมีถ้ำให้ขึ้นไปเที่ยวชมอีก 3 แห่ง ได้แก่ ถ้ำเสาหิน ถ้ำตุ๊กตา และถ้ำผีแมน ถ้ำน้ำลอด อยู่ในความดูแลของศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอดลักษณะเป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่มีสายน้ำไหลทอดยาวทะลุภูเขาออกไปอีกด้าน ถ้ำน้ำลอดจึงมีความยาว 2.5 กิโลเมตร โดยสายน้ำยังไปกัดเซาะจนเกิดเป็นถ้ำใหญ่ๆ ภายในอีก 3 แห่ง ด้วยความที่มีสายน้ำไหลผ่านโพรงถ้ำตลอดเวลา การเข้าไปเที่ยวชมถ้ำน้ำลอดจึงต้องอาศัยการล่องแพไม้ไผ่เข้าไปชมเท่านั้น และต้องนำตะเกียงเข้าไปเที่ยวชมเพราะภายในถ้ำทุกแห่งไม่มีไฟฟ้าติดตั้ง…