Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

ตลาดเก่าหันคา

  • Home
  • ตลาดเก่าหันคา และแหล่งท่องเที่ยวอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ตลาดเก่าหันคา และแหล่งท่องเที่ยวอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ตลาดเก่าหันคา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นช่วงที่แม่น้ำมีความกว้างและสวยงามที่สุดช่วงหนึ่ง เดิมผู้คนได้สัญจรสู่กรุงเทพมหานครทางเรือผ่านตลาดเก่าหันคาแห่งนี้ จึงเป็นสถานที่ที่เคยมีผู้คนสัญจรผ่านมาอย่างคึกคัก มีวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนริมน้ำให้ผู้มาเยี่ยมเยือนได้สัมผัส ชื่นชมกับทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำท่าจีน เรือนแถวไม้แบบโบราณปลูกติดๆ มีอาหารพื้นบ้านสูตรเด็ด ได้แก่ หมูสะเต๊ะ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ กาแฟโบราณ ตลาดเก่าหันคา มีมุมสวยๆ ให้ถ่ายรูป หรือจะใช้เวลาทั้งวันสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงต่างๆ เช่น เลี้ยงปลาในวังมัจฉาและชมพิพิธภัณฑ์เรือที่วัดท่ากฤษณา วัดพิชัยนาวาส (วัดบ้านเชี่ยน) ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชี่ยน ห่างจากตัวเมือง ๓๘ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๑ กิโลเมตรที่ ๒-๓ เป็นวัดโบราณ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลาง…