Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

ตลาดน้ำตลิ่งชัน

  • Home
  • เที่ยวคลองชักพระ ตลาดน้ำตลิ่งชัน กรุงเทพ

เที่ยวคลองชักพระ ตลาดน้ำตลิ่งชัน กรุงเทพ

เที่ยวตลาดน้ำตลิ่งชัน แถมล่องเรือชมวัดชมสวน คลองชักพระในอดีตถือเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าเช่นเดียวกันกับคลองบางกอกน้อย และคลองบางกอกใหญ่ โดยไหลแยกมาจากคลองบางกอกน้อย ส่วนในปัจจุบันคนกรุงส่วนใหญ่จะรู้จักกันดีว่าเป็นที่ตั้งของตลาดน้ำตลิ่งชัน สถานที่ท่องเที่ยวช้อปชิมชิวยอดนิยมของคนฝั่งธน ซึ่งหลังจากเดินเที่ยวชิมอาหาร และผลไม้อร่อยๆ ในตลาดกันแล้ว หากอยากล่องเรือชมบรรยากาศสองฝั่งคลอง ชมวัดวาอาราม และสวนกล้วยไม้ ภายในตลาดยังมีเรือนำเที่ยวให้บริการด้วย คลองชักพระ หรือ คลองบางขุนศรี ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยา แต่หลังจากมีการขุดคลองลัดใหม่ คลองชักพระหรือเจ้าพระยาสายเก่าที่มีขนาดแคบกว่าก็ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นคลองแทน ส่วนคลองสายใหม่ที่มีความกว้างกว่าจึงได้ชื่อว่าแม่น้ำเจ้าพระยาจวบจนปัจจุบัน สำหรับคลองชักพระจะไหลแยกมาจากคลองบางกอกน้อยบริเวณวัดสุวรรณคีรี ไปต่อกับคลองมอญ ตัดกับคลองบางกอกใหญ่ โดยลำคลองกว้างประมาณ 10 เมตร ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร…

สถานที่ท่องเที่ยวเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๓ รอบ เพื่อเป็นที่รวบรวมข้อมูลทางด้านมานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคมวิทยา โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปะ ภาษา และวรรณกรรม เป็นแหล่งค้นคว้าศึกษา และให้บริการข้อมูลทางด้านมานุษยวิทยาแก่นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ มีนิทรรศการถาวรที่จัดแสดงได้แก่ ห้องพระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่ทำในประเทศไทย นิทรรศการชาติพันธุ์วิทยาทางโบราณคดี นิทรรศการพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตั้งอยู่ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน ส่วนนิทรรศการเปิดให้เข้าชมวันจันทร์-เสาร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐…