Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

ชมสวนเกษตร สวนผลไม้โครงการหลวง ดอยอ่างขาง ด้วยสภาพอากาศ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

แช่น้ำแร่ บ่อน้ำพุร้อนแม่ฝาง จังหวัดเชียงใหม่

แช่น้ำแร่ ชมน้ำพุร้อน นอนอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อุทย […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

เที่ยวทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ยังพอมีหลงเหลือให้เห็นบ้างแม้จะเลยงานเทศกาลดอกบัวตองบาน […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

3 สุดยอดดอยที่ต้องขึ้น เมื่อมาเที่ยวจังหวัดน่าน

ดอยภูคา ดอยที่มีทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ […]