Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

ชมสวนเกษตร สวนผลไม้โครงการหลวง ดอยอ่างขาง ด้วยสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี และยังเป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวง ทำให้ดอยอ่างขางกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเชียงใหม่มาช้านาน ดอยอ่างขางสามารถขับรถขึ้นมาเที่ยวได้ตลอดปี เพราะมีถนนหนทางอย่างดีถึงบนดอย แม้ในช่วงฝนพรำก็เที่ยวได้ โดยภายในสวนต่างๆ ของโครงการนี้ต่างออกใบออกดอกกันอย่างสวยงาม รวมถึงสวนผลไม้ตามฤดูกาลก็มีให้เลือกชิมกันไม่แพ้ฤดูหนาวเลยทีเดียว ดอยอ่างขางเป็นดอยสูง 1,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 162 กิโลเมตร ในอดีตเคยเป็นดอยหัวโล้นที่มีการปลูกฝิ่นกันเป็นจำนวนมาก ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพลิกฟื้นป่าดอยอ่างขางใหม่ด้วยการซื้อที่ดินจากชาวเขา จากนั้นทรงโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงอ่างขางขึ้นมาทดแทนเพื่อสร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่ชาวเขาในพื้นที่ มาเที่ยวดอยอ่างขางจึงควรมาเที่ยวชมสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นแห่งแรก โดยภายในแบ่งเป็นสวนต่างๆ มากมาย เช่น โรงเรือนกุหลาบตัดดอก โรงเรือนไม้ดอกเมืองหนาว โรงเรือนรวบรวมพันธุ์ผัก และแปลงทดลองปลูกไม้ผลเมืองพืช บ๊วย พลับ สาลี่ พลัม กีวีฟรุ๊ต ราสพ์เบอรี่ บูลเบอรี่ สตรอเบอร์รี่ หยางเมย ฯลฯ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถขับรถ หรือเดินเที่ยวชมสวนต่างๆ ในถานีเกษตรหลวงได้อย่างสะวกสบาย โดยทางสถานีทำเส้นทางไว้ให้อย่างดี ด้วยความกว้างใหญ่ของสถานีเกษตรหลวง ทำให้คุณต้องใช้เวลาเดินเที่ยวชมสวนต่างๆ กันเกือบทั้งวัน จากนั้นวันรุ่งขึ้นตื่นแต่เช้าขับรถไปชมวิวทะเลหมอกกันที่จุดชมวิวดอยกิ่วลม ตั้งอยู่ในเส้นทางไปบ้านนอแล ถึงลานจอดรถเดินขึ้นเขาผ่านทิวสนไปไม่ไกลพอเหนื่อยก็จะพบยอดดอย จุดนี้นับเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามของดอยอ่างชาง ช่วงสายไปเที่ยวหมู่บ้านชาวเขากันต่ออีก 2 แห่ง […]