Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ดูวิถีชีวิตคนแม่แจ่ม ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

ดูนาขั้นบันไดเขียวแจ่มใกล้ดอยอินทนนท์ อำเภอแม่แจ่ม เป็น […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

นาขั้นบันได บ้านแม่กลางหลวง ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่

นาขั้นบันไดบนขุนเขาที่สูงที่สุดของไทย ดอยสูงที่สุดของไท […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ถ้ำเชียงดาว วัดถ้ำหลวงเชียงดาว เชียงใหม่

ตระการตาถ้ำใต้ภูเขาหินปูน ที่สูงที่สุดในประเทศไทย อำเภอ […]