Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

เที่ยวภูชี้ฟ้า ดอยผาตั้ง จังหวัดเชียงราย

ภูชี้ฟ้าได้ชื่อว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า และทะเ […]