Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

จังหวัดชัยนาท

  • Home
  • ตลาดเก่าหันคา และแหล่งท่องเที่ยวอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ตลาดเก่าหันคา และแหล่งท่องเที่ยวอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ตลาดเก่าหันคา ตั้งอยู่ริมแม่น้…

เที่ยวอนุสาวรีย์ขุนสรรค์ วัดมหาธาตุ และที่เที่ยวในอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

อนุสาวรีย์ขุนสรรค์ ตั้งอยู่หน้…

เที่ยววัดปากคลองมะขามเฒ่า และแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

วัดปากคลองมะขามเฒ่า (วัดหลวงปู…

เที่ยววัดกรุณา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

วัดกรุณา อยู่ตรงข้ามบ้านรับรอง…

เที่ยวเขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

เขื่อนเจ้าพระยา เป็นเขื่อนขนาด…

เที่ยววัดอินทาราม (ตลุก) อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

วัดอินทาราม (ตลุก) ตั้งอยู่ริม…

แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

สวนนกชัยนาท ตั้งอยู่บริเวณเชิง…