Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

ตลาดเก่าหันคา และแหล่งท่องเที่ยวอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ตลาดเก่าหันคา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นช่วงที่แม่น้ำมีความกว้างและสวยงามที่สุดช่วงหนึ่ง เดิมผู้คนได้สัญจรสู่กรุงเทพมหานครทางเรือผ่านตลาดเก่าหันคาแห่งนี้ จึงเป็นสถานที่ที่เคยมีผู้คนสัญจรผ่านมาอย่างคึกคัก มีวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนริมน้ำให้ผู้มาเยี่ยมเยือนได้สัมผัส ชื่นชมกับทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำท่าจีน เรือนแถวไม้แบบโบราณปลูกติดๆ มีอาหารพื้นบ้านสูตรเด็ด ได้แก่ หมูสะเต๊ะ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ กาแฟโบราณ ตลาดเก่าหันคา มีมุมสวยๆ ให้ถ่ายรูป หรือจะใช้เวลาทั้งวันสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงต่างๆ เช่น เลี้ยงปลาในวังมัจฉาและชมพิพิธภัณฑ์เรือที่วัดท่ากฤษณา วัดพิชัยนาวาส (วัดบ้านเชี่ยน) ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชี่ยน ห่างจากตัวเมือง ๓๘ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๑ กิโลเมตรที่ ๒-๓ เป็นวัดโบราณ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลาง มีอายุไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ ปี ภายในพระอุโบสถซึ่งสร้างไว้กลางสระน้ำ มีพระประธานคือ “หลวงพ่อโต” เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ ปั้นด้วยปูนสอ ประทับนั่งห้อยพระบาท สูง ๔ เมตร ๕๔ เซนติเมตร สันนิษฐานว่าในระหว่างการสร้างพระประธานองค์นี้ บ้านเมืองเกิดระส่ำระสายจากสงครามเพราะเป็นพื้นที่ซึ่งกองทัพเดินทางผ่าน วัดกำหนดจัดงานนมัสการปิดทองสมโภชในช่วงเทศกาลมาฆบูชาและเทศกาลลอยกระทงเป็นประจำทุกปี วัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม) ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชี่ยน ห่างจากตัวเมือง ๔๘ กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๑ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

เที่ยวอนุสาวรีย์ขุนสรรค์ วัดมหาธาตุ และที่เที่ยวในอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

อนุสาวรีย์ขุนสรรค์ ตั้งอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี ขุนสรรค์ “วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย” เป็นหนึ่งในผู้นำชาวบ้านบางระจันที่ต่อสู้กับข้าศึกด้วยความกล้าหาญรบชนะถึง ๗ ครั้ง เป็นไทยอาสาป้องกันชาติคนแรกของอำเภอสรรคบุรี เมื่อ ๒๒๓ ปีก่อน อนุสาวรีย์มีขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๒๖ เป็นวันกระทำพิธีเปิดพร้อมงานสมโภช อำเภอ สรรคบุรีจึงกำหนดให้วันที่ ๑๙ มกราคม เป็นวันกระทำพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์และได้จัดงานสมโภชเป็นประจำทุกปี เมืองสรรคบุรี หรือ เมืองแพรก อยู่ในเขตตำบลแพรกศรีราชา เป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสันนิษฐานว่าเดิมชื่อเมืองตรัยตรึงส์ ศิลปกรรมแบบอู่ทอง น่าจะสร้างก่อนเมืองชัยนาท และยังเคยเป็นเมืองหน้าด่านของกรุงสุโขทัยคู่กันมากับเมืองชัยนาท ในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เรียกเมืองสรรคบุรีว่าเมืองแพรก และเรียกเมืองชัยนาทว่าเมืองชัยนาทบุรี ในปีพ.ศ. ๑๙๑๔ ในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไท) กรุงศรีอยุธยาได้ยกกองทัพมายึดไว้ ทั้งสองเมืองนี้จึงตกอยู่ในราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา และได้เปลี่ยนชื่อเมืองแพรกเป็นเมืองสรรค์ตั้งแต่นั้นมาโดยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงคู่กับเมืองชัยนาท ผังของเมืองสรรค์เป็นผังที่ซับซ้อน แสดงถึงความเป็นเมืองใหญ่ที่อยู่ต่อเนื่องมาช้านาน บริเวณเมืองแบ่งออกเป็นสองตอน ตอนที่เป็นด้านเหนือเป็นรูปสี่เหลี่ยม กว้างยาวด้านละ ๑,๔๐๐ เมตร ด้านนี้น่าจะเป็นเมืองแพรกเดิม ส่วนทางด้านใต้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ๘๐๐ เมตร […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

เที่ยววัดปากคลองมะขามเฒ่า และแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

วัดปากคลองมะขามเฒ่า (วัดหลวงปู่ศุข) ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑ ตำบลมะขามเฒ่า บริเวณปากคลองมะขามเฒ่า (แม่น้ำท่าจีน) แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยา นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปสักการะพระครูวิมล คุณากร (หลวงปู่ศุข) ซึ่งเป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป วัดปากคลองมะขามเฒ่าแต่เดิมเป็นวัดร้างชื่อ “วัดอู่ทอง” พระภิกษุนามว่า “ศุข” ธุดงค์ผ่านมาและจำพรรษา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๔ มีหลักฐานคือ เหรียญรุ่นหนึ่งของท่านจารึกด้านหลังว่า “พระครูวิมลอยู่วัดอู่ทองมะขามเฒ่า” และคงใช้ชื่อนี้ตลอดมา จนถึง พ.ศ. ๒๔๗๔ จึงใช้ชื่อวัดปากคลองมะขามเฒ่ามาจนถึงทุกวันนี้ สิ่งสำคัญภายในวัด ได้แก่ รูปเหมือนพระครูวิมลคุณากร “หลวงปู่ศุข” กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เจ้าแม่กวนอิม รวมทั้งมณฑป ซึ่งหลวงปู่ศุขได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๖ แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๓ อุโบสถสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๒ ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีคุณค่ายิ่ง โดยเฉพาะภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมข้าราช บริพารร่วมเขียนด้วยตัวอักษรขอม ผนังทางด้านใต้ภาพเขียนระบุปี พ.ศ. ๒๔๓๓ สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. ๐ ๕๖๔๖ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

เที่ยววัดกรุณา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

วัดกรุณา อยู่ตรงข้ามบ้านรับรองเขื่อนเจ้าพระยา ประดิษฐานพระพุทธมหาศิลาหรือหลวงพ่อหินใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างด้วยศิลาทรายสีนวลขนาดใหญ่และสวยงามมากที่สุดของจังหวัดชัยนาท สันนิษฐานว่า สร้างในอยุธยาตอนต้น เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวชัยนาทและประชาชนทั่วไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จไปถวายเครื่องสักการะบูชาพระพุทธมหาศิลาในพระอุโบสถ เมื่อครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐  

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

เที่ยวเขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

เขื่อนเจ้าพระยา เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณคุ้งบางกระเบียน หมู่ ๓ ตำบลบางหลวง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาว ๒๓๗.๕๐ เมตร สูง ๑๖.๕๐ เมตร สร้างขวางทางน้ำโดยแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับให้น้ำไหลผ่าน ๑๖ ช่อง มีประตู สำหรับเรือสัญจรกว้าง ๑๔ เมตร เรือขนาดใหญ่สามารถผ่านเข้าออกได้ บริเวณเขื่อนมีความสวยงามตามธรรมชาติ ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ จะมีฝูงนกเป็ดน้ำนับหมื่นตัวมาหาอาหารบริเวณเหนือเขื่อน เขื่อนนี้ใช้ประโยชน์ทางด้านการชลประทาน การทดน้ำเพื่อการเกษตร การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ โดยระบายน้ำจากแม่น้ำในภาคเหนือสู่ภาคกลางและอ่าวไทย และยังผลิตไฟฟ้าใช้ภายในจังหวัดด้วย ปัจจุบันได้มีกิจกรรมเสริมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ดังนี้ สนามกอล์ฟเขื่อนเจ้าพระยำ  บริการสนามกอล์ฟขนาด ๙ หลุม สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. ๐ ๕๖๔๐ ๕๐๑๒-๑๖ ต่อ คลับเฮ้าท์ ๒๓๒ บ้านพักรับรอง มีห้องปรับอากาศ จำนวน ๑๗ ห้อง ห้องพัดลม จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๒๐๐-๖๐๐ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

เที่ยววัดอินทาราม (ตลุก) อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

วัดอินทาราม (ตลุก) ตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ ๒ ตำบล ตลุก มีอายุกว่า ๑๐๐ ปี ในวัดมีถาวรวัตถุที่มีคุณค่า คือ หอระฆังคู่ เก๋งจีนโบราณอายุกว่า ๑๐๐ ปี และหอพระไตรปิฎก กว้าง ๘ เมตร ยาว ๙ เมตร สร้างไว้กลางสระน้ำลักษณะเป็นทรงไทยโบราณ ประดับกระจกสีเป็นลวดลายสวยงามรายรอบไม้ฝาและเชิงชาย ช่อฟ้าหน้าบัน อีกทั้งยังเป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกทำจากใบลานจารึกอักษรขอมโบราณจำนวนมาก การเดินทาง ห่างจากตัวเมือง ๑๒ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ เลี้ยวซ้ายเลียบคลองชลประทาน บริเวณ กิโลเมตรที่ ๔๘

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

สวนนกชัยนาท ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาพลอง หมู่ ๔ ตำบลเขาท่าพระ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ บนพื้นที่ ๒๔๘ ไร่ ๑๓ ตารางวา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและอนุรักษ์นก ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสวนนกชัยนาทได้มีการพัฒนาด้านต่างๆ ทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีกรงนกขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย ครอบคลุมพื้นที่ ๒๖ ไร่ และปล่อยให้นกต่างๆ ได้อยู่อย่างอิสระ มีน้ำตกจำลอง สวนหย่อม และสวนสัตว์ ภายในสวนนกยังมีสิ่งที่น่าสนใจ ดังนี้ อาคารศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจาก ๘ อำเภอของจังหวัดชัยนาท และจัดทำเป็นนิทรรศการ พร้อมนำเสนอผ่าน วีดีทัศน์บนเรือจำลองที่มีบรรยากาศสมจริง นักท่องเที่ยวสามารถค้นหา ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร อาคารสถานแสดงพันธุ์ปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นแหล่งรวบรวมปลาน้ำจืด พันธุ์ต่าง ๆ มากกว่า ๙๐ ชนิด มีปลาหายากหรือเกือบสูญพันธุ์ ปลาเศรษฐกิจ ปลาอันตราย เช่น ปลาเสือตอ ปลาตองลาย ปลาเสือสุมาตรา ปลากดหิน เป็นต้น นักท่อเที่ยวจะได้ตื่นตาในอุโมงค์แก้วใต้น้ำ […]