Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

เที่ยวถ้ำปู่หลุบ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน ขอนแก่น

ถ้ำปู่หลุบ ที่เที่ยวสุดท้ายของทางหลวงหมายเลข 201 ก่อนไป […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

เที่ยวถ้ำเกล็ดแก้ว อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ขอนแก่น

ถ้ำเกล็ดแก้ว ชมความงามของหินงอกหินย้อย และเสาหินรูปเจดี […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

เที่ยวถ้ำพญานาคราช อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ขอนแก่น

ถ้ำพญานาคราช สุดยอดถ้ำสวยแห่งดินแดนอีสาน แม้จะตั้งอยุ่ใ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

วัดสระบัวแก้ว อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

วัดสระบัวแก้ว ตั้งอยู่ที่บ้านวังคูณ สิ่งที่น่าสนใจภายใน […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

ปราสาทเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

  ปราสาทเปือยน้อย หรือ พระธาตุกู่ทอง ถึงแม้จะเป็นป […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

ศาลาไหมไทย อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ศาลาไหมไทย หรือ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาราชิน […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

วัดอุดมคงคาคีรีเขต อำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น

  วัดอุดมคงคาคีรีเขต ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ตำบลบ้า […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ช้างกระ เป็นชื่อกล้วยไม้ป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อย […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

ถ้ำปู่หลุบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

ถ้ำปู่หลุบ อยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ภายในถ้ำ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

อุทยานศรีเวียง ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่าพัฒนา เป็นสวนสาธ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

เที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำพอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

อุทยานแห่งชาติน้ำพอง มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๑๙๗ ตารางกิโลเมต […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

แหล่งท่องเที่ยวอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

เขื่อนอุบลรัตน์  เรียกอีกชื่อว่า “เขื่อนพองหนีบ” เนื่อง […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น-อุดรธานี (สวนสัตว์เขาสวนกวาง)

อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น-อุดรธานี (สวนสัตว์เขาส […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

พระธาตุขามแก่น ตั้งอยู่ตำาบลบ้านขาม ในวัดเจติยภูมิ สร้า […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

สถานที่เที่ยวที่น่าสนใจ อำเภอเมืองขอนแก่น

ศาลเจ้าเทพารักษ์หลักเมือง เป็นสถานที่เคารพสักการะของชาว […]