งานลอยกระทง

งานเทศกาลสงกรานต์ปากลัด (พระประแดง)

เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดสมุทรปราการ

งานเทศกาลสงกรานต์ปากลัด (พระประแดง) ทุกๆ ปี ในวันอาทิตย์แรกหลังจากเทศกาลสงกรานต์ (๑๓ เมษายน) ชาวเมืองพระประแดงร่วมกับอำเภอเมืองพระประแดง จัดงานประเพณีสงกรานต์ตามแบบพื้นบ้านของชาวรามัญ มีขบวนแห่นางสงกรานต์ ปล่อยนกและปล่อยปลา มีการละเล่นพื้นเมือง เช่น สะบ้า ทะแยมอญ และมอญรำ ประเพณีส่งข้าวสงกรานต์ การส่งข้าวสงกรานต์เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของชาวมอญ คาดว่าคงได้รับอิทธิพลมาจากตำนานสงกรานต์ โดยจะมีบ้าน ๆ หนึ่งรับหน้าที่หุงข้าว ข้าวที่หุงจะเป็นข้าวสวย เสร็จแล้วนำมาใส่น้ำดอกมะลิรับประทานกับกับข้าวหลายชนิด เช่น ไข่เค็ม ปลาเค็ม ผักกาดเค็ม เนื้อเค็ม และยำต่างๆ มีของหวานและผลไม้ ได้แก่ ถั่วดำต้มน้ำตาล กล้วยหักมุก แตงโม ของต่างๆ จะถูกจัดใส่กระทงวางบนถาดเตรียมไว้ให้สาว ๆ นำไปส่งตามวัดต่างๆ ในตอนเช้า งานเทศกาลขึ้นปีใหม่ และสงกรานต์ ณ เมืองโบราณ มีการจัดกิจกรรมเทศกาลขึ้นปีใหม่ในช่วงประมาณวันที่ ๓๐ ธันวาคม – ๑ มกราคม และเทศกาลสงกรานต์ในช่วงประมาณวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ของทุกปี มีการแสดงและการละเล่นแบบไทยๆ …

เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดสมุทรปราการ Read More »

งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง

เทศกาลงานประเพณีประจำปีจังหวัดลพบุรี

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จัดในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่มีต่อเมืองลพบุรีและประเทศชาติ เนื่องจากเมืองลพบุรีเป็นราชธานีแห่ง ที่สองในสมัยนั้นที่พระองค์ทรงโปรดปรานประทับอยู่ที่นี่นานเกือบตลอดปี เฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้นจึงจะเสด็จไปประทับ ณ กรุงศรีอยุธยา ในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแสดงแสงและเสียง การสาธิต วิถีชีวิตไทย งานราตรีวังนารายณ์ การละเล่นของเด็กไทย (จุก แกละ โก๊ะ เปีย) การละเล่นพื้นเมือง มหรสพ และการออกร้านจำหน่ายสินค้า พื้นเมือง ประเพณีกำฟ้า เป็นงานบุญพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวไทยพวน ซึ่งมีอยู่หลายหมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองลพบุรีและอำเภอบ้านหมี่ จัดขึ้นเพื่อขอพรจาก เทพยดาผู้รักษาฟากฟ้า และบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล มักจะถือ เอาวันขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันสุกดิบ และวันรุ่งขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันกำฟ้า โดยชาวบ้านจะร่วมกันทำบุญใส่บาตรด้วยข้าวหลามและ ข้าวจี่ ช่วงบ่ายมีการละเล่นพื้นบ้าน เช่น มอญซ่อนผ้า ช่วงชัย หม่าเบี้ย และหมากันห่าน ประเพณีแห่พระศรีอาริย์ วัดไลย์ หรือ …

เทศกาลงานประเพณีประจำปีจังหวัดลพบุรี Read More »

เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดตาก

เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดตาก ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑,๐๐๐ ดวง จัดขึ้นทุกปีในเดือนพฤศจิกายน ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๑๒ เป็นประเพณีของชาวเมืองตากที่สืบทอดกันมาช้านาน ซึ่งแตกต่างจากการลอยกระทงทั่วๆ ไป โดยวัสดุที่ใช้ทำกระทงคือกะลามะพร้าวเป็นองค์ประกอบหลักของตัวกระทงสาเหตุที่ใช้กะลามะพร้าวสืบเนื่องมาจากชาวเมืองตากนิยมรับประทาน “เมี่ยง” เป็นอาหารว่าง และผลิตเป็นสินค้า OTOP พื้นเมืองที่สำคัญ จึงต้องใช้เนื้อมะพร้าวจำนวนมากเพื่อทำไส้เมี่ยง กะลาจึงเป็นวัสดุที่เหลือทิ้งครั้งเมื่อถึงเทศกาลลอยกระทงชาวบ้านจึงนำกะลาดังกล่าวออกมาขัดล้างทำความสะอาด เพื่อใช้ทำกระทง นำเชื้อเพลิงที่เตรียมไว้ใส่ลงในกะลา แล้วจุดไฟปล่อยลอยในแม่นํ้าปิงกะระยะห่างเท่าๆ กันให้สมํ่าเสมอไม่ขาดสาย แสงเทียนในกะลาจะส่องแสงระยิบระยับเต็มลำนํ้าแม่ปิง ลอยคคโค้งไปตามกระแสนํ้าดูสวยงามยิ่ง นับเป็นประเพณีที่แปลกและมีแห่งเดี่ยวในเมืองไทยในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เทศบาลเมืองตากจึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศการประกวดกระทงสาย และโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระประทีปให้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ สำหรับอัญเชิญลงลอยในวันเปิดงาน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกครั้งจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระประทีปร่วมลอยด้วย กิจกรรมในงานเทศบาลเมืองตาก ได้ตกแต่งริ้วขบวนแห่พระประทีปพระราชทาน กระทงพระราชทาน การประกวดขบวนแห่งกระทงใหญ่ กระทงนำ กระทงตาม และการแข่งขันปล่อยกระทงสายไหลประทีปพันดวง เพื่อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ การแสดงทางวัฒนธรรม การประกวดธิดากระทงสายและการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ …

เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดตาก Read More »

Scroll to Top