Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอพนัสนิคม ชลบุรี

พระพุทธมิ่งเมือง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักจากไม้ประดู่ เป็นศิลปะของชาวลาว สร้างในราวปี พ.ศ. ๒๓๗๑ เป็นการสร้างขึ้นของชาวลาวที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในละแวกนี้ เดิมประดิษฐานอยู่ในวัดร้าง ชื่อว่า “วัดผ้าขาวใหญ่” สันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเป็นวัดแรกในเขตพนัสนิคม ต่อมาเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้มาปรับปรุงสถานที่และ บริเวณวัดร้างพร้อมดำเนินการก่อสร้างวิหารเป็นที่ประดิษฐานองค์พระประธาน ณ ที่ตั้งอุโบสถเดิม ถนนเมืองเก่า ซอย ๓อยู่ใกล้กับศาลาประชาคมเทศบาลเมืองพนัสนิคม หรืออยู่ก่อนถึงวัดพลับขึ้นมา ๑๐๐ เมตร (๕ แยกวัดพลับ) หอพระพนัสบดี  ตั้งอยู่กลางสระน้ำ ติดกับสถานีตำรวจภูธรพนัสนิคม ถนนเมืองเก่า ซอย ๑ เป็นที่ประดิษฐานพระพนัสบดีซึ่งจำลองจากองค์จริง เป็นพระพุทธรูปยืนปางประทานพร สมัยทวารวดี อายุประมาณ ๑,๒๐๐-๑,๓๐๐ ปี แกะสลักอย่างประณีตจากหินดำเนื้อละเอียด ประทับยืนบนหลังสัตว์ที่มีลักษณะผสมกันระหว่างครุฑ โค และหงส์ วัดชุมแสงศรีวนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนอนนาง อยู่ห่างจากตลาดพนัสนิคม ถนนพนัสนิคม-หนองเสม็ด ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๒๘๔ ประมาณ ๑๔ กิโลเมตร ก่อนถึงตลาดทุ่งเหียง ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๔ วัดนี้เดิมชื่อว่า […]