คลองมหาสวัสดิ์ นครปฐม

คลองมหาสวัสดิ์ นครปฐม

ล่องเรือเที่ยว 4 สวนเกษตรใกล้กรุง คลองมหาสวัสดิ์นับเป็นคลองเก่าแก่อีกคลองหนึ่ง ที่มีประวัติมาอย่างยาวนานกว่า 150 ปี โดยคลองมหาสวัสดิ์ ถูกขุดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อย่นระยะทางไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ สำหรับในปัจจุบันคลองมหาสวัสดิ์ ก็ยังคงเป็นเส้นทางสัญจรของชาวบ้านในพื้นที่เหมือนเช่นวันวาน ซึ่งส่วนใหญ่ยึดถืออาชีพทำไร่ทำสวนเกษตรต่างๆ มาล่องเรือเที่ยวชมคลองแห่งนี้จึงไม่ได้มีแต่เพียงบรรยากาศอันสงบสวยงามของลำคลองให้ชื่นชมเท่านั้น แต่ยังสามารถแวะขึ้นไปเดินเที่ยวชมสวนเกษตรอันโดดเด่นของชาวบ้านในท้องถิ่นได้อีก 4 แห่งด้วย คลองมหาสวัสดิ์ หรือ คลองชัยพฤกษ์ เริ่มขุดขึ้นในปี พ.ศ. 2402 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปยังองค์พระปฐมเจดีย์ จนกระทั่งมาขุดเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2403 โดยมีความกว้างถึง 14 เมตร ในสมัยนั้นคลองมหาสวัสดิ์จึงถือเป็นคลองที่มีความกว้างใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย ปัจจุบันคลองมหาสวัสดิ์ถูกกำหนดให้เริ่มต้นจากคลองลัดบางกรวย โดยจะไหลผ่านอำเภอบางกรวย นนทบุรี เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ และอำเภอพุทธมณฑล จากนั้นจะไหลไปออกสู่แม่น้ำท่าจีน ในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รวมระยะทาง 28 กิโลเมตร สำหรับในด้านการท่องเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์มีกิจกรรมล่องเรือชมบรรยากาศสองฝั่งคลอง และเดินเที่ยวชมสวนเกษตรในพื้นที่ให้สัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งคลอง โดยโปรแกรมล่องเรือเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์ จะเริ่มต้นกันที่ท่าน้ำวัดสุวรรณาราม จากนั้นล่องเรือชมบรรยากาศบ้านเรือนสองฝั่งคลองไม่นานก็จะถึงจุดแวะแห่งแรกคือ สวนกล้วยไม้ เป็นสวนกล้วยไม้ของลุงชุบ คชเวช ภายในเป็นสวนกล้วยไม้ทีมีให้อย่างหลากหลายสายพันธุ์ สามารถเดินถ่ายภาพหรือเลือกซื้อกลับไปปลูกเองที่บ้านก็ได้ …

คลองมหาสวัสดิ์ นครปฐม Read More »