Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

ถนนคนเดินวิถีชีวิต และสีสันวันสุดสัปดาห์ บนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

เป็นกิจกรรมที่ชาวท้องศาลาร่วมกันจัดพื้นที่ให้มีการนำสิน […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

แหล่งท่องเที่ยว บริเวณหาดท้องศาลา เกาะพะงัน

ชื่อหาด “ท้องศาลา” นี้มีกำาเนิดมาจากครั้งอดีตเมื่อราว พ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

ปั่นจักรยานท่องเที่ยวเกาะพะงันได้ทั่วถึงและปลอดภัย

ด้วยขนาดพื้นที่ ภูมิประเทศ ตลอดจนการแบ่งโซนการใช้ประโยช […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (ตอนที่ 2)

วัดสีลสุภาราม อยู่ห่างจากตัวเมือง ๗ กิโลเมตร จากสนามกีฬ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (ตอนที่ 1)

เขารัง เป็นภูเขาเตี้ย ๆ รถยนต์สามารถขึ้นไปจนถึงยอดเขา เ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

ฤดูกาลและการเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะพะงัน

เกาะพะงันมีฤดูกาลต่างๆ เป็นไปตามอิทธิพลของลมมรสุมเป็นสำ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

ภูมิศาสตร์ของเกาะพะงัน เพชรเม็ดงามบริสุทธิ์ของอ่าวไทย

ด้วยสภาพที่ตั้งของเกาะพะงันที่เป็นเกาะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

เกาะพะงัน สวรรค์ของคนรักธรรมชาติ

หลายคนคงจะจดจำภาพของเกาะพะงันว่าเป็นดินแดนของงาน ฟูลมูน […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

เกาะพะงันกับคุณค่า และความหมายของการเสด็จประพาส

ในห้วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของการเสด็จประพาสไปในสถานที่ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

พงันในอดีตกว่าจะมาเป็นเกาะพะงัน

เกาะพะงัน นับเป็นเกาะขนาดใหญ่เคียงคู่กับเกาะสมุย ตั้งอย […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ระบบนิเวศน์ ป่าชายเลนสิรินาถราชินี

ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนสิรินาถราชินี […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

เขื่อนเชี่ยวหลาน ดื่มด่ำกับที่สุดแห่งธรรมชาติ

เขื่อนเชียวหลาน เป็นเขื่อนที่สร้างกั้นลำน้ำคลองแสง บ้าน […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

ดูรูปวาดที่ เขาเขียน

เขาเขียน เป็นภูเขาที่หน้าผาปรากฎรูปวาดสมัยก่อนประวัติศา […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

เที่ยวทะเลที่ ถ้ำลอด

ถ้ำลอด เป็นถ้ำทะเลที่เกิดจากการกัดเซาะจนทะลุเป็นโพรงขนา […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

เที่ยว เขาตะปู

เขาตะปู หรือ เกาะตะปู หรือที่นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จั […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

เขาพิงกัน

เขาพิงกัน เป็นเกาะที่มีขนาดเล็กกว่าเกาะปันหยี อยู่ภายใน […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

เที่ยวเกาะปันหยี

เกาะปันหยี เป็นเกาะภูเขาเล็กๆ ที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาต […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ธรรมชาติแห่งอันดามัน (ตอนที่ 2 )

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ธรรมชาติแห่งอันดามัน  (ตอนที่  2 […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ธรรมชาติแห่งอันดามัน (ตอนที่ 1 )

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ธรรมชาติแห่งอันดามัน  (ตอนที่  1 […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

เที่ยวเกาะตาชัย จังหวัดพังงา

เที่ยวเกาะตาชัย จังหวัดพังงา ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของ […]