สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันตก

สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันตก แหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันตก ป่า ภูเขา สำหรับคนชอบ ท่องเที่ยว ตามดูดอทคอม tamdoo.com

น้ำตกขั้นบันได จังหวัดตาก

น้ำตกขั้นบันได จังหวัดตาก

น้ำตกขั้นบันได ทริปต่อเนื่องจากน้ำตกทีลอเล สุดยอดเส้นทางล่องแก่งผจญภัยบนสายน้ำแม่กลองของอุ้มผางต้องยกให้เส้นทางไปน้ำตกทีลอเลเป็นที่สุด เพราะเป็นเส้นทางผจญภัยบนสายน้ำที่ไม่ธรรมดา ต้องใช้เวลาเที่ยวกันถึง 2 วัน 1 คืน ทั้งอาศัยการนั่งรถ ต่อเรือยาง ฟันฝ่าแก่งน้อยใหญ่กันมากมาย กว่าจะได้ยลน้ำตกกลางป่าใหญ่ ซึ่งในสมัยก่อนโปรแกรมนี้จะจบทริปกันที่นี่ จากนั้นต้องเดินเท้าหรือนั่งช้างกลับอุ้มผางกันอีกเป็นวัน แต่ในช่วงหลังมีการค้นพบน้ำตกแห่งใหม่ตั้งอยู่ถัดจากน้ำตกทีลอเล หากต้องการไปยลจึงต้องพายเรือฝ่าแก่งกันไปอีกหน่อย แต่ก็นับว่าคุ้มค่าเพราะคุณจะได้ชม น้ำตกขั้นบันได อีกหนึ่งน้ำตกสวยของอุ้มผางที่ไม่ได้มาเที่ยวชมกันได้ง่ายๆ น้ำตกขั้นบันได เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ริมลำน้ำแม่กลองถัดจากน้ำตกทีลอเล ไปไม่ไกลมากนัก จุดเด่นของน้ำตกหินปูนแห่งนี้คือเป็นน้ำตกขนาดกลางกลางที่มีสายน้ำไหลลดหลั่นหน้าผาหินปูนเป็นชั้นๆ แบบขั้นบันไดอย่างสวยงาม จากใต้น้ำตกสามารถเดินขึ้นไปยืนได้อย่างปลอดภัยเพราะไม่มีตะไคร่จับตัวน้ำตกจึงไม่ลื่น แถมสายน้ำยังเย็นชุ่มฉ่ำน่าเล่นน้ำนานๆ หากต้องการถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ช่วงสายๆ เหมาะสุดเพราะแดดส่งตัวน้ำตกเห็นสายน้ำไหลลงมาเป็นม่านน้ำตกอย่างชัดเจน อย่าลืมเก็บภาพไปอวดเพื่อนเยอะๆ เพราะน้ำตกแห่งนี้น้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้มายลด้วยตาตัวเอง จากนั้นได้เวลากลับมี 2 ทางให้เลือก คือเดินเท้ากลับ และนั่งช้างกลับใช้เวลาหนึ่งวันเต็ม ใครจะนั่งช้างต้องแจ้งผู้ประกอบการล่วงหน้าด้วย โดยคณะไหนยังไหวเมื่อถึงบ้านปะละทะแล้วก็ต้องนั่งรถกลับรีสอร์ตในตัวเมืองอุ้มผางอีกประมาณ 27 กิโลเมตร เหมือนขามา ทริปนี้แม้จะเหนื่อยสุดแต่คุ้มค่าที่สุดเช่นกัน เพราะได้ชมน้ำตกสวยกลางป่าของอุ้มผางถึงสองแห่งเลยทีเดียว ที่ตั้ง ผืนป่าตอนบนของลำน้ำแม่กลอง รอยต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันออก การเดินทาง น้ำตกแห่งนี้ต้องอาศัยการล่องแก่งเรือยางจากอุ้มผางเข้าไปเที่ยวชมเท่านั้น โดยตั้งอยู่ในเส้นทางล่องแก่งพิชิตน้ำตกทีลอเล ฤดูท่องเที่ยว ฤดูหนาว สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในตัวเมืองอุ้มผางมีรีสอร์ท …

น้ำตกขั้นบันได จังหวัดตาก Read More »

น้ำตกปะหละทะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

น้ำตกปะหละทะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

น้ำตกปะหละทะ ชมน้ำตกหินปูน ในหมู่บ้านกะเหรี่ยงเลี้ยงช้าง หมู่บ้านปะหละทะ เป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของไทย และเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนามากที่สุดในอุ้มผาง ภายในหมู่บ้านจึงมีไฟฟ้า และโทรศัพท์ใช้กันเหมือนกับบ้านเรือนในตัวเมืองอุ้มผาง แต่ชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่ก็ยังคงยึดถือวิถีชีวิต และวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้อย่างดีไม่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอาชีพการเลี้ยงช้าง หมู่บ้านกะเหรี่ยงปะละทะได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่เลี้ยงช้างกันมากที่สุดในอุ้มผาง หมู่บ้านกะเหรี่ยงปะหละทะแห่งนี้จึงเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังที่เที่ยวอื่นๆ ในอุ้มผางอีกหลายแห่ง เช่น ล่องเรือยางไปน้ำตกทีลอเล นั่งช้างดูน้ำตกทีลอซู บ้านกะเหรี่ยงโขะทะ บ้านกะเหรี่ยงทิโพจิ และน้ำตกปะหละทะ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้หมู่บ้านกะเหรี่ยงแห่งนี้มากที่สุด น้ำตกปะหละทะ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่กลอง-อุ้มผาง ของตำบลแม่ละมุ้ง ปัจจุบันรับการจัดตั้งเป็นวนอุทยานน้ำตกปะหละทะ จากหมู่บ้านกะเหรี่ยงปะหละทะสามารถไปเที่ยวชมได้อย่างสะดวกมีเส้นทางรถเข้าถึงเกือบถึงน้ำตก เป็นเส้นทางดินหากมาช่วงฤดูฝนก็อาจจะต้องลุยกันหน่อย จากนั้นเดินตามเส้นทางเข้าไปอีกไม่ไกลก็จะพบน้ำตกปะหละทะตั้งอยู่กลางป่าอย่างสวยงาม จุดเด่นของน้ำตกปะหละทะคือความกว้างวางตัวเป็นแนวยาว และละหลั่นเป็นชั้นอย่างชัดเจนประมาณ 3 ชั้น ด้วยความเป็นน้ำตกหินปูนจึงมีความสวยงาม และสามารถเดินเล่นตามชั้นต่างๆ ได้อย่างดีเพราะไม่มีตะไคร่จับตัว โดยบริเวณเบื้องล่างน้ำตกเป็นแอ่งน้ำใหญ่ไหลเป็นลำธารออกไป หากมาเยือนในช่วงฤดูฝนน้ำจะเยอะจนท่วมชั้นน้ำตก นับเป็นช่วงเวลาที่มีความสวยงามที่สุดของน้ำตกปะหละทะแห่งนี้ หากยังพอมีเวลาจากหมู่บ้านปะหละทะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเด่นของอุ้มผางให้ไปผจญภัยกันต่ออีกแห่ง ได้แก่ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทุ่งใหญ่นเรศวร (ด้านตะวันออก) จากหมู่บ้านกะหรี่ยงมีเส้นทางลูกรังไปที่ทำการเขตฯ ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร ภายในที่ทำการอุทยานแห่งชาติทุ่งใหญ่นเรศวร มีกิจกรรมเด่นคือ ศึกษาพรรณไม้ ชมนก ชมผีเสื้อ และส่องสัตว์ป่าต่างๆ เช่น เก้ง กวาง …

น้ำตกปะหละทะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก Read More »

น้ำตกเซปละ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

น้ำตกเซปละ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

น้ำตกเซปละ น้ำตกสวยของชาวกะเหรี่ยงเซปละ โปรแกรมเที่ยวผจญภัยในอุ้มผางไม่ได้มีเพียงเส้นทางเที่ยวชมน้ำตกทีลอซู และล่องแก่งชมน้ำตกทีลอเลเท่านั้น แต่ยังมีเส้นทางผจญภัยแบบเบาๆ ให้สัมผัสกันอีกหลายแห่ง ซึ่งโปรแกรมเที่ยวหมู่บ้านกะเหรี่ยงก็นับว่าได้ว่าความนิยมไม่แพ้กัน เพราะหมู่บ้านกะเหรี่ยงของที่นี่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง และมีถนนหนทางให้รถเข้าถึงอย่างสะดวก จึงสามารถเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะภายในหมู่บ้านกะเหรี่ยงเซปละยังมีน้ำตกเซปละให้เที่ยวชมกันเป็นของแถมด้วย หมู่บ้านกะเหรี่ยงเซปละสามารถขับรถมาเที่ยวเองจากอุ้มผางได้อย่างสะดวก เพราะมีเส้นทางรถเข้าถึงหมู่บ้าน โดยชื่อบ้านเซปละมาจากคำพูดไม่ชัดของชาวกะเหรี่ยงที่เรียกตำแหน่งปลัดอำเภอท่านหนึ่งที่มาหมู่บ้าน และเห็นรังผึ้งบนต้นไม้ใกล้กับลำห้วย ท่านปลัดจึงตีตราจองไว้ 2 ต้น (คนพบน้ำผึ้งต้องตีตราจอง เพื่อบ่งบอกว่าเป็นผู้พบน้ำผึ้งเป็นคนแรก) ชาวกะเหรี่ยงมาเห็นเลยตั้งชื่อห้วยจากคำว่า ปลัด หรือ ปะละ นั่นเอง จากนั้นจึงเพี้ยนไปมาเป็น บ้านเซปละ มาเที่ยวที่นี่นอกจากจะได้เห็นบ้านเรือนของชาวกะเหรี่ยงที่สร้างกันด้วยวัสดุธรรมชาติแล้ว หมู่บ้านกะเหรี่ยงเซปละยังมีเส้นทางให้ไปเที่ยวชมน้ำตกเซปละกันต่อด้วย จากหมู่บ้านเดินไม่ไกลไม่ทันเนื่อยก็ถึงแล้ว น้ำตกแห่งนี้ชื่อเดียวกับหมู่บ้าน คือ น้ำตกเซปละ น้ำตกหินปูนสีเหลืองไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆ กว้างประมาณ 10 เมตร มีน้ำเฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้น บริเวณน้ำตกสามารถเดินเล่นได้ดีเพราะเป็นหินปูนตะไคร่น้ำไม่จับจึงเดินไม่ลื่น หากมาเที่ยวชมฤดุหนาวหรือฤดูร้อนก็อาจจะเห็นแต่หน้าผาหินปูนสีเหลืองแทน ซึ่งก็ดูสวยงามไปอีกแบบเช่นกัน จากหมู่บ้านกะเหรี่ยงเซปละ ขับรถไปตามเส้นทางอีกประมาณ 3 กิโลเมตร จะพบหมู่บ้านปะหละทะ เป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของอุ้มผาง และเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนามากที่สุด แต่อย่างไรก็ดีชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงแต่งกายกันแบบดั้งเดิม รวมถึงวิถีชีวิตที่ยังคงยึดอาชีพเกษตรกรรม ทอผ้า และเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะการเลี้ยงช้าง หมู่บ้านกะเหรี่ยงปะหละทะได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่เลี้ยงช้างกันมากที่สุดในอุ้มผาง จึงน่ามาเที่ยวชมกันไม่น้อยไปกว่าหมู่บ้านกะเหรี่ยงเซปละ …

น้ำตกเซปละ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก Read More »

น้ำตกทีลอซู เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก

น้ำตกทีลอซู เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก

น้ำตกทีลอซู น้ำตกหินปูนที่อลังการที่สุด และสวยที่สุดของไทย น้ำตกทีลอซูถือเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยือนอำเภออุ้มผาง เพราะเป็นน้ำตกที่มีกิตติศัพท์โด่งดังมากกว่ามีความสวยงามจนครั้งหนึ่งในชีวิตของนักเดินทางต้องมาชมกันให้ได้สักครั้ง แม่ถนนหนทางกว่าจะไปถึงนั้นต้องนั่งรถโอนเอนผ่านถนนลอยฟ้ากว่าพันโค้งรวมระยะทางประมาณ 164 กิโลเมตรกว่าจะถึงอุ้มผาง แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เหล่านักผจญภัยย่อท้อแต่อย่างใด เพราะเบื้องหน้าต่างรู้กันดีว่ามีรางวัลใหญ่รอคอยอยู่นั่นก็คือ น้ำตกทีลอซู น้ำตกหินปูนที่มีความยิ่งใหญ่อลังการ และสวยงามที่สุดของประเทศไทย ปัจจุบันการเดินทางสู่น้ำตกทีลอซูสามารถไปเที่ยวชมกันได้ 2 รูปแบบ คือ นั่งรถจากตัวเมืองอุ้มผางระยะทาง 42 กิโลเมตร จากนั้นถึงลานจอดรถเดินเท้าอีกเพียง 1.8 กิโลเมตรเท่านั้น โดยเส้นทางนี้สะดวกชมในช่วงฤดูร้อน และฤดูหนาว สำหรับอีกหนึ่งเส้นทางคือการล่องแก่งเรือยางลำน้ำแม่กลอง ถึงบ้านท่าทรายจากนั้นนั่งรถต่อไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร โดยทั้งสองวิธีสะดวกที่สุดก็คือซื้อแพกเกจทัวร์จากผู้ประกอบการนำเที่ยวหรือจากทางรีสอร์ทเข้าไปเที่ยวชม ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมล่องแก่งเรือยางเข้าไปเพราะได้อรรถรสในการเที่ยวอุ้มผางมากที่สุด แถมระหว่างการล่องแก่งยังผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆ อีกหลายแห่งด้วย เช่น น้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง บ่อน้ำร้อน และแก่งตะโคะบิ๊ น้ำตกทีลอซูมีต้นกำเนิดมาจากลำห้วยกล้อท้อ โดยคำว่า ทีลอซู เป็นภาษากระเหรี่ยงมีความหมายว่า น้ำตกดำ ลักษณะเด่นเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ไหลตกมาจากกำแพงหน้าผาหินปูนที่กว้างถึง 400 เมตร มีความสูงถึง 200 เมตร มี 3 ชั้น โดยชั้นหนึ่งเบื้องล่างจะมีแอ่งน้ำใสสะอาดสีมรกตให้เล่นน้ำอยู่หลายแห่ง ถัดไปยังมีชานปูนที่สร้างไว้เป็นจุดชมวิวมองเห็นน้ำตกได้อย่างอลังการสวยงาม สำหรับชั้นสองมีทางเดินขึ้นไปไม่ลำบากมีน้ำตกให้ชมหลายสาย …

น้ำตกทีลอซู เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก Read More »

น้ำตกสายรุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

น้ำตกสายรุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

น้ำตกสายรุ้ง ล่องแก่ง ชมน้ำตก แถมรุ้งกินน้ำ กิจกรรมล่องแก่งเรือยางในลำน้ำแม่กลองสู่น้ำตกทีลอซูนับเป็นโปรแกรมยอดนิยมของคนมาเที่ยวอุ้มผาง เพราะลำน้ำแม่กลองเป็นลำน้ำที่มีขนาดไม่ใหญ่ แถมไม่มีแก่งให้หวาดเสียวมากนัก จึงสามารถมาล่องแก่งสัมผัสกับธรรมชาติ และทิวทัศน์อันงดงามกันได้ทุกเพศทุกวัย โดยกว่าจะถึงน้ำตกทีลอซูระหว่างทางยังได้เที่ยวชมธรรมชาติอันสวยงามกันหลายแห่งด้วย โดยเฉพาะน้ำตกหลังจากผ่านน้ำตกทีลอจ่อหรือน้ำตกสายฝนไปแล้ว เส้นทางนี้ยังมีน้ำตกสวยให้ชมกันอีกแห่งคือ น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกที่มีรุ้งกินน้ำพาดผ่านหน้าน้ำตก ซึ่งว่ากันว่ามีความสวยงามที่สุดของลำน้ำแม่กลองแห่งนี้ หลังจากล่องแก่งผ่านน้ำตกทีลอจ่อประมาณ 10 นาที่ คุณก็จะได้พบกับน้ำตกสายรุ้ง โดยลักษณะของน้ำตกแห่งนี้จะคล้ายกับน้ำตกทีลอจ่อคือ เป็นน้ำตกขนาดเล็กสูงประมาณ 10 เมตร มีสายน้ำไหลลงมาจากหน้าผาหินปูนลงสู่ลำน้ำแม่กลอง แต่น้ำตกสายรุ้งจะยาวขนานไปกับลำห้วยเป็นระยะทางยาวกว่า 50 เมตร และเมื่อยามต้องแสงแดดในช่วงสายของวัน ด้านหน้าม่านน้ำตกแห่งนี้ก็จะปรากฏรุ้งกินน้ำทอดตัวยาวตามละอองน้ำของน้ำตกอย่างสวยงาม โดยหลังจากถ่ายภาพน้ำตกกับรุ้งกินน้ำจากระยะไกลเป็นที่ระลึกเรียบร้อยแล้ว จากนั้นทางไกด์บนเรือก็จะนำคุณเข้าไปสัมผัสกับสายน้ำตก และรุ้งกันอย่างใกล้ชิดถึงใต้ม่านน้ำตกกันเลยทีเดียว ถัดจากน้ำตกสายรุ้งทางผู้ประกอบการจะพาแวะขึ้นไปเที่ยวชมบ่อน้ำร้อนกันต่อ บ่อน้ำร้อนแห่งนี้ต้องจอดเรือ และเดินมาเที่ยวชมเป็นบ่อน้ำที่มีน้ำอุ่นให้แช่น้ำแก้หนาวได้เป็นอย่างดี จากนั้นกลับลงเรือพายต่อไปไม่ไกลก็จะได้สัมผัสกับแก่งตะโคะบิ๊เป็นแก่งเดียวของเส้นทางล่องแก่งลำน้ำแม่กลองในช่วงนี้ โดยเป็แก่งเล็กๆ ไม่รุนแรงเรียกเสียงกรี๊ดได้นิดหน่อยเท่านั้น และเมื่อผ่านแก่งตะโคะบิ๊ไม่นานก็จะถึงบ้านท่าทรายจุดสิ้นสุดของการล่องแก่งมาเที่ยวชมน้ำตกทีลอซู โดยทางผู้ประกอบการมีรถมาคอยรับไปยังน้ำตกจากจุดนี้ระยะทางอีกประมาณ 30 กิโลเมตร หลังชมน้ำตกเสร็จก็นั่งรถกลับตัวเมืองอุ้มผางเป็นอันจบโปรแกรมล่องแก่งเรือยางลำน้ำแม่กลองแห่งนี้ ที่ตั้ง น้ำตกสายรุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก การเดินทาง น้ำตกสายรุ้งไม่มีเส้นทางรถยนต์ให้ไปชม ต้องอาศัยการล่องแก่งเรือยางจากตัวเมืองอุ้มผางมาเท่านั้น ฤดูท่องเที่ยว ฤดูหนาว สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในตัวเมืองอุ้มผางมีรีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์ …

น้ำตกสายรุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก Read More »

น้ำตกทีลอจ่อ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

น้ำตกทีลอจ่อ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

น้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกจากฟากฟ้า ของแถมจากกิจกรรมล่องแก่งสู่ทีลอซู อำเภออุ้มผางเป็นเมืองที่มีพื้นที่มากที่สุดในไทย แต่ในความยิ่งใหญ่นั้นกลับมีพื้นที่ราบเพียง 3% เท่านั้น ส่วนอีก 97% เป็นภูเขาสูงชัน อุ้มผางจึงเป็นดินแดนที่มีน้ำตกให้เที่ยวชมกันหลายแห่ง รู้จักกันดีทั่วโลกก็คือน้ำตกทีลอซู มหานทีอันยิ่งใหญ่ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงาม และอลังการที่สุดของไทย ซึ่งการไปเที่ยวชมน้ำตกทีลอซูนั้นสามารถเดินทางไปเที่ยวชมได้ 2 รูปแบบ คือ นั่งรถและล่องแก่งด้วยเรือยาง หากคุณเลือกล่องแก่งด้วยเรือยางนั้นหมายความว่าระหว่างทางคุณยังจะได้เที่ยวชมน้ำตกสายรุ้งเป็นของแถมด้วย น้ำตกทีลอจ่อ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองอุ้มผางประมาณ 3 กิโลเมตร การจะไปเที่ยวชมสามารถไปชมสามารถไปชมได้ทั้งทางบก และทางน้ำ โดยทางบกจะเป็นการนั่งรถไปเที่ยวชมน้ำตกทีลอจ่อในชั้นแรก เป็นน้ำตกที่อยู่บนหน้าผาสูงชันมีความสูงประมาณ 80 เมตร สำหรับชั้นที่ 2 จะไหลลงจากหน้าผาสู่ลำน้ำแม่กลอง ซึ่งต้องอาศัยการล่องแก่งเรือยางจากตัวเมืองอุ้มผางมาเท่านั้นถึงจะได้ชมน้ำตกชั้นนี้ โดยน้ำตกทีลอจ่อในชั้นนี้ได้มีชื่อเรียกกันอีกหนึ่งชื่อว่าน้ำตกสายฝน เพราะเป็นน้ำตกที่มีสายน้ำตกลงจากหน้าผาหินปูนที่มีลักษณะคล้ายกับละอองม่านน้ำในช่วงฝนตก ด้วยลักษณะของน้ำตกที่สายน้ำเสมือนไหลลงมาจากฟากฟ้าจึงเป็นที่มาของชื่อน้ำตกสายฝนนั่นเอง ซึ่งบริเวณโตรกผาหินถูกถักทอด้วยมอสเขียวดุจพรหมกำมะหยี่จึงสวยสดงดงามไม่น้อย หากคุณเลือกล่องแก่งด้วยเรือยางไปยังน้ำตกทีลอซู หลังผ่านน้ำตกทีลอจ่อแล้ว ถัดไปในเส้นทางล่องแก่งนี้ก็ยังมีธรรมชาติอันงดงามให้ชมกันอีกหลายแห่ง เช่น น้ำตกสายรุ้ง บ่อน้ำร้อนธรรมชาติ แก่งตะโคะบิ๊ และผาบ่อง จากนั้นถึงบ้านท่าทรายขึ้นฝั่งนั่งรถต่อไปอีกประมาณ 30 กิโลเมตร ก็จะได้พบกับน้ำตกทีลอซูแล้ว ที่ตั้ง น้ำตกทีลอจ่อ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก การเดินทาง …

น้ำตกทีลอจ่อ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก Read More »

น้ำตกพาเจริญ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ จังหวัดตาก

น้ำตกพาเจริญ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ จังหวัดตาก

น้ำตกพาเจริญ น้ำตกขั้นบันไดกลางป่าเขียวขจี ทางหลวงหมายเลข 1090 เป็นเส้นทางจากอำเภอแม่สอดไปยังอำเภออุ้มผาง หลังจบโปรแกรทเที่ยวอำเภอแม่สอดจนครบแล้ว หลายคนจะใช้เส้นทางนี้ไปผจญภัยกันต่อที่อุ้มผาง ซึ่งเป็นอำเภอที่มีกิจกรรมสนุก และน้ำตกสวยๆ รอคอยอยู่หลายแห่ง แต่ระหว่างทางจะผ่านอำเภอพบพระ โดยที่นี่มีน้ำตกพาเจริญให้แวะเที่ยวชมเรียกน้ำย่อยกันหนึ่งแห่ง แม้จะเที่ยวชมได้อย่างสะดวกสบายไม่ต้องผจญภัยเท่ากับน้ำตกอุ้มผาง แต่ก็มีความสวยงามเพราะเป็นน้ำตกแบบขั้นบันไดตั้งอยู่ท่ามกลางป่าอันเขียวขจี น้ำตกพาเจริญตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองแม่สอด บริเวณทางหลวงหมายเลข 1090 หลักกิโลเมตรที่ 36-37 จากนั้นเลี้ยวเข้าไปเพียง 700 เมตรก็จะพบกับน้ำตกพาเจริญ ลักษณะเด่นของน้ำตกพาเจรญก็คือเป็นน้ำตกหินปูนลดหลั่นเป็นชั้นๆ แบบขั้นบันได ซึ่งเชื่อกันว่ามีถึง 97 ชั้นเลยทีเดียว น้ำตกพาเจริญจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าน้ำตกร่มเกล้า 97 ชั้น ส่วนชื่อน้ำตกพาเจริญมาจากชื่อของผู้ค้นพบน้ำตกพาเจริญคนแรกคือ สหายพา ต่อมาหลังค้นพบน้ำตกบริเวณนี้ก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นชาวบ้านจึงนำคำว่าเจริญมาต่อท้ายชื่อน้ำตกจวบจนปัจจุบัน และเนื่องจากความเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามและร่มรื่นไปด้วยพรรณไม้น้อยใหญ่ ช่วบ้านและนักท่องเที่ยวจึงนิยมแวะเวียนมาพักผ่อนที่น้ำตกแห่งนี้กันตลอดปี โดยทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ มีร้านค้า และห้องสุขาคอยให้บริการผู้มาแวะเที่ยวชมน้ำตกพาเจริญเป็นอย่างดี นอกจากน้ำตกพาเจริญแล้ว ภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ยังมีน้ำตกให้เที่ยวชมอีก 2 แห่ง คือ น้ำตกป่าหวาย และน้ำตกสายฟ้า สามารถสอบถามเส้นทางการท่องเที่ยวได้จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกพาเจรญ และสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมในช่วงพฤศจิกายน-ธันวาคม บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ยังมีซากุระสีชมพูหรือพญาเสือโคร่งให้ชมกันเป็นของแถมด้วย ที่ตั้ง น้ำตกพาเจริญ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก …

น้ำตกพาเจริญ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ จังหวัดตาก Read More »

สีสันยามเย็น ณ เขื่อนรัฐประชาพัฒนา ริมแม่น้ำแม่กลอง

ราชบุรี เมืองแห่งอาร์ต

ไม่ชอบปีนเขา ไม่อยากเปียกน้ำ ไม่อยากนั่งรถนาน และไม่ค่อยมีตังค์ แต่ก็ไม่อยากอยู่บ้านให้เปลืองไฟ แล้วจะไปไหนดี? ในวันธรรมดาแสดงแดดเจิดจ้าแบบนี้ ลองเริ่มต้นง่ายๆ จากจังหวัดใกล้กรุงเทพฯ ที่หลายคนอาจมองข้าม “จังหวัดราชบุรี” ราชบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งอยู่ในภาคตะวันตกของไทย ไม่ติดทะเล ไม่ดังเรื่องภูเขาสักเท่าไหร่ แล้วมันมีอะไรน่าเที่ยว? จากข้อมูลที่หาได้ทั่วไปทางอินเทอร์เน็ตพบว่า อำเภอสวนผึ้งกำลังเป็นกระแสนิยม เพราะที่พักเท่ๆ สไตล์ยุโรปผุดขึ้นอย่างมากมายในบรรยากาศร่มรื่นกลางป่าเขา และมีฝูงแกะขนปุกปุยที่คอยเราไปให้อาหาร ทุกอย่างดูดี ดูน่ารัก แต่มากระอักตรงราคา ที่ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นด้วยกลักพัน ดูจากปริมาณเงินในกระเป๋าแล้ว เราจะไม่ไปสวนผึ้งกันแน่นอนครับ นี่หมายความว่าการเที่ยวราชบุรีเป็นอันยกเลิก? ยังครับ กรุงศรีฯ ไม่สิ้นคนดี ราชบุรีก็ไม่ได้มีแค่สวนผึ้ง ก่อนที่กระแสของอำเภอสวนผึ้งจะเริ่มขึ้นมา ก่อนหน้านั้นราชบุรีมีตำนานเล่าขานว่าเป็นเมืองแห่งโอ่งมังกร โอ่งน้ำตาลคล้ำตัดกับลายมังกรสีครีมพาดผ่านทั่วตัวโอ่งพบเห็นตามบ้านคนส่วนใหญ่ มีไว้รองน้ำฝน ถือเป็นมือวางอันดับหนึ่งในการเก็บน้ำดื่มน้ำใช้ในห้องน้ำบางบ้านก็มีโอ่งมังกรใส่น้ำไว้ตักอาบ สมัยนี้อาจจะหายากสักหน่อย เพราะเปลี่ยนไปใช้ฝักบัวกับถังพลาสติกกันหมดแล้ว โอ่งมังกรกำลังใกล้จะสูญพันธุ์ แต่เด็กยุคใหม่หลายๆ คนยังไม่รู้เลยว่า กว่าจะมาเป็นโอ่งมังกรเนี่ยมันทำยังไง เตาตัดสินใจนะไปหาคำตอบกันที่ “โรงโอ่งรัตนโกสินทร์ 1” เริ่มเดินทางจากกรุงเทพฯ ก่อนถึงตัวเมืองราชบุรี จะเห็นโรงโอ่งอยู่ทางฝั่งขวา บับรถเลยไปก่อนแล้วเลี้ยวรถกลับมาเล็กน้อยก็จะถึง เมื่อก้าวเข้าประตูใหญ่มา ทางซ้ายมือจะเป็นเหมือนอาคารแสดงสินค้าของทางโรงงาน เดินดูถ้วยโถ ตุ๊กตาของฝากในร้านก็น่ารักดี แต่ติดที่เงินไม่ค่อยมีเลยไม่อยากอยู่นาน เดินหนีออกมาก็เหลือบไปเห็นอาคารใหญ่ผนังหนาทึบเหมือนเป็นโรงงาน …

ราชบุรี เมืองแห่งอาร์ต Read More »

เที่ยวชมนาเกลือ ดูการปั้นน้ำเป็นเกลือ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

เที่ยวชมนาเกลือ ดูการปั้นน้ำเป็นเกลือ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

เลยทางเข้าแม่กลองมาจะเจอปั๊ม ปตท. เลยปั๊มจะมีทางเลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวเข้ามาทางนั้น ระวังรถสิบล้อด้วย พี่บัว บัวทิพย์ ไม่รู้จบ น้องเล็กของตระกูลซึ่งทำนาเกลือที่อำเภอบ้านแหลมมาตั้งแต่ยุคบุคเบิกกำชับมา เส้นทางเล็กๆ ที่พี่บัวแนะนำเป็นทางลัดไปสู่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี แม้จะทำความเร็วได้ไม่มาก แต่ตลอดสองข้างทางยังมีวิถีชาวบ้านให้ได้เห็น ยังมีฝูงนกที่จับกลุ่มหากินอยู่ตามแอ่งน้ำใหญ่ และยังมีธรรมชาติของป่าชายเลนให้ได้มองอย่างเต็มอิ่ม นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เร่งรีบนัก ลองใช้เส้นทางนี้ดูนะครับ เชื่อว่าจะทำให้การไปเที่ยวชายหาดชะอำมีสีสันขึ้นอย่างแน่นอน เป้าหมายการเดินทางครั้งนี้ หมายมุ่งที่จะไปเรียนรู้การทำนาเกลือ อยากรู้ว่าเกลือที่นำมาปรุงอาหารให้อร่อยเหาะมีที่มาที่ไปอย่างไร เมื่อได้รับคำยืนยันความพร้อมจากเจ้าของนาเกลือผืนใหญ่กว่า 450 ไร่ จึงรีบบึ่งไปตามนัด เมื่อผ่านที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม เข้าสู่ถนนแห่งการเรียนรู้ จึงได้ประจักษ์ว่าพื้นที่ทำนาเกลือที่เคยเห็นว่ากว้างใหญ่แถว ๆ ถนนพระราม 2 นั้น ไม่ได้กว้างใหญ่เท่าไรเลย สิ่งที่โดดเด่นของถนนสายนี้คือมีจุดพักรถให้นักท่องเที่ยวได้จอดชื่นชมนาเกลือเป็นระยะๆ ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะแวะ แต่อักษรที่สลักไว้บนแท่นหินอย่างประณีตทำให้อดรนทนไม่ไหว ต้องจอดรถลงไปอ่าน ป้ายนั้นบอกเล่าเรื่องราวคร่าวๆ ของวิถีนาเกลือ ข้อความหนึ่งที่สลักไว้ทำให้รู้สึกหดหู่ “ความเจริญที่เข้าถึงทำให้พื้นที่ทำนาเกลือลดลง ในอนาคตอาจจะไม่เหลืออาชีพนี้ให้ได้เห็น” กว้างไกลสุดสายตาขนาดนี้ เป็นไปได้หรือที่จะสูญหาย? เมื่อผมไปถึงบ้านนาเกลือ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแหลม ขณะนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยง แสงแดดกำลังร้อนแรงเต็มที่ ขืนลงไปในนาเกลือตอนนี้กลายเป็นหมูแดดเดียวแน่ หลังนำกระเป๋าเสื้อผ้าเข้าไปเก็บในห้องที่ผู้เป็นเจ้าของบ้านจัดเตรียมไว้เรียบร้อย พวกเราเดินทางไปที่ถ้ำเขาหลวง สถานที่ท่องเที่ยวเลื่องชื่อในตัวเมืองเพชรบุรี บริเวณที่เป็นสัญลักษณ์ของถ้ำเขาหลวง …

เที่ยวชมนาเกลือ ดูการปั้นน้ำเป็นเกลือ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี Read More »

ถ้ำพระยานคร อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

ถ้ำพระยานคร อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

ถ้ำพระยานคร ชมพลับพลาจัตุรมุขไม้สัก ของรัชกาลที่ 5 อำเภอสามร้อยยอดมีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 300 กิโลเมตร เป็นอำเภอเล็กๆ ของประจวบคีรีขันธ์ แต่เป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยว เพราะเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาติทางทะเลที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้สัมผัสกันครบทั้งทะเล ป่าไม้ ลำคลอง จุดชมวิว และถ้ำ สำหรับถ้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด คือ ถ้ำพระยานคร ถ้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับหาดแหลมศาลาจึงนิยมจัดเที่ยวคู่กัน ซึ่งจะมีเส้นทางเดินเท้าไต่ขึ้นเขาประมาณ 500 เมตร มองเห็นทิวทัศน์ท้องทะเลได้อย่างสวยงาม จากนั้นจะต้องเดินลงเขาเข้าถ้ำพระยานครไปตามแผนที่ ตลอดทางเดินแม้จะไม่มีไฟฟ้าแต่ก็มีแสงสว่างเพียงพอ จุดเด่นของถ้ำพระยานครคือการเข้าไปเที่ยวชม พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ เป็นพลับพลาจัตุรมุขแบบเปิดโล่งสร้างจากไม้สัก ร.5 ท่านโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2433 เมื่อครั้งเสด็จประพาสต้น โดยบริเวณกำแพงด้นขวามีพระปรมาภิไธยย่อของรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 7 ให้ชมด้วย และหากมาเที่ยวชมถ้ำพระยานครในช่วงบ่าย แสงจากภายนอกจะส่องมาภายในถ้ำพระยานค บริเวณพระที่นั่งพอดี นับเป็นช่วงเวลาที่ถ้ำพระยานครมีความสวยงามที่สุด ช่วงเวลาที่เหลืออุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ยังมีที่เที่ยวให้ไปชมอีกหลายแห่ง เช่น ล่องเรือชมวิวคลองเขาแดง ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เพียง 1.5 กิโลเมตร มีวิวภูเขาหินปูน และลำคลองแสนสวยให้ชมคู่กับนกหลายชนิด หากชอบเที่ยวถ้ำก็ยังมีถ้ำให้ชมอีกเช่นกัน …

ถ้ำพระยานคร อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ Read More »

Scroll to Top