เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดสมุทรปราการ

งานเทศกาลสงกรานต์ปากลัด (พระประแดง)
งานเทศกาลสงกรานต์ปากลัด (พระประแดง)

งานเทศกาลสงกรานต์ปากลัด (พระประแดง) ทุกๆ ปี ในวันอาทิตย์แรกหลังจากเทศกาลสงกรานต์ (๑๓ เมษายน) ชาวเมืองพระประแดงร่วมกับอำเภอเมืองพระประแดง จัดงานประเพณีสงกรานต์ตามแบบพื้นบ้านของชาวรามัญ มีขบวนแห่นางสงกรานต์ ปล่อยนกและปล่อยปลา มีการละเล่นพื้นเมือง เช่น สะบ้า ทะแยมอญ และมอญรำ

ประเพณีส่งข้าวสงกรานต์ การส่งข้าวสงกรานต์เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของชาวมอญ คาดว่าคงได้รับอิทธิพลมาจากตำนานสงกรานต์ โดยจะมีบ้าน ๆ หนึ่งรับหน้าที่หุงข้าว ข้าวที่หุงจะเป็นข้าวสวย เสร็จแล้วนำมาใส่น้ำดอกมะลิรับประทานกับกับข้าวหลายชนิด เช่น ไข่เค็ม ปลาเค็ม ผักกาดเค็ม เนื้อเค็ม และยำต่างๆ มีของหวานและผลไม้ ได้แก่ ถั่วดำต้มน้ำตาล กล้วยหักมุก แตงโม ของต่างๆ จะถูกจัดใส่กระทงวางบนถาดเตรียมไว้ให้สาว ๆ นำไปส่งตามวัดต่างๆ ในตอนเช้า

งานเทศกาลขึ้นปีใหม่ และสงกรานต์ ณ เมืองโบราณ มีการจัดกิจกรรมเทศกาลขึ้นปีใหม่ในช่วงประมาณวันที่ ๓๐ ธันวาคม – ๑ มกราคม และเทศกาลสงกรานต์ในช่วงประมาณวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ของทุกปี มีการแสดงและการละเล่นแบบไทยๆ อาทิ การแสดงโขนเด็ก โนรา สะล้อซอซึง ฯลฯ และมีการไหว้พระ ๙ วัด รับพร ๙ ประการ ภายในเมืองโบราณ

งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่มีประชาชนทั่วประเทศมานมัสการ มีงานฉลองใหญ่ประจำปี ๗ วัน ๗ คืน (เริ่มตั้งแต่วันแรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี) ในงานมีการประกวดขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ โดยทางรถยนต์รอบตลาดปากน้ำ แล้ววกกลับมาที่องค์พระสมุทรเจดีย์ มีพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ มีการแข่งเรือในลำน้ำเจ้าพระยา รวมทั้งมีมหรสพสมโภช และการแสดงสินค้าต่างๆ

การเดินทาง จากตัวเมืองไปฝั่งพระสมุทรเจดีย์ จะมีเรือโดยสารบริการรับ-ส่ง บริเวณท่าน้ำตลาดวิบูลย์ศรีทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และสามารถใช้เส้นทางสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมข้ามไปฝั่งพระสมุทรเจดีย์ได้

ประเพณีรับบัว-โยนบัว
ประเพณีรับบัว-โยนบัว

ประเพณีรับบัว-โยนบัว เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวบางพลี จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑ และช่วงเช้าตรู่ของวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ การจัดงานประกอบด้วยการนมัสการและขบวนแห่หลวงพ่อโตองค์จำลอง ทั้งทางบกและทางน้ำ การแข่งขันกิจกรรมพื้นบ้าน อาทิ การตักบาตรทางน้ำ การประกวดหนุ่มสาวรับบัว การประกวดเรือประเภทต่างๆ และการแสดงการละเล่นพื้นบ้าน เช่น เพลงเรือ ในช่วง เช้าตรู่ของวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ จะเป็นงานประเพณีการรับบัวหรือโยนบัว โดยประชาชนจะโยนดอกบัวลงในเรือขบวนแห่พระพุทธรูปจำลองของหลวง พ่อโต ในขณะเดียวกันชาวบางพลีก็จะโยนบัวให้กับคนต่างบ้านที่พายเรือมาเที่ยวด้วย เพื่อเป็นการทำบุญร่วมกัน สอบถามรายละเอียดได้ที่อำเภอ บางพลี โทร. ๐ ๒๓๓๗ ๓๔๘๙-๙๐

งานนมัสการหลวงพ่อปาน เป็นงานประจำปีของชาวอำเภอบางบ่อ จัดขึ้นที่วัดมงคลโคธาวาส ในช่วงประมาณวันขึ้น ๕-๗ ค่ำ เดือน ๑๒ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของหลวงพ่อปาน

งานเทศกาลลอยกระทง “จองเปรียง เพ็ญสิบสอง” ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จัดขึ้นในวันลอยกระทงของทุกปี ภายในงานจะมีการแสดงดนตรี การประกวดกระทง โคมชัก วาดภาพ การแสดงจำอวด การแต่งกลอนแปด รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top