เที่ยวสวนเกษตรวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

เที่ยวสวนเกษตรวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
เที่ยวสวนเกษตรวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

สวนเกษตรวังทับไทร ตำบลวังทับไทร เป็นแหล่งปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เพชรบ้านลาด ฟ้าลั่น โชคอนันต์ และมะปรางหวาน มะยงชิดพันธุ์พันธุ์ไข่ไก่ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมและเลือกซื้อได้ ฤดูกาลเที่ยวสวนมะม่วงอยู่ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม ฤดูกาลเที่ยวสวนมะปรางอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top