เที่ยววัดกรุณา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

เที่ยววัดกรุณา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
เที่ยววัดกรุณา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

วัดกรุณา อยู่ตรงข้ามบ้านรับรองเขื่อนเจ้าพระยา ประดิษฐานพระพุทธมหาศิลาหรือหลวงพ่อหินใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างด้วยศิลาทรายสีนวลขนาดใหญ่และสวยงามมากที่สุดของจังหวัดชัยนาท สันนิษฐานว่า สร้างในอยุธยาตอนต้น เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวชัยนาทและประชาชนทั่วไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จไปถวายเครื่องสักการะบูชาพระพุทธมหาศิลาในพระอุโบสถ เมื่อครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top