Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย ตรงข้ามสถานีรถไฟธนบุรี เป็นอู่เก็บเรือที่ใช้ในพระราชพิธีต่างๆ ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เรือเหล่านี้เป็นเรือขุดทั้งสิ้น เรือพระราชพิธีที่เก็บอยู่ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ และเรือพระที่นั่งอื่นๆ อีกหลายลำ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. (ปิดช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่และวันหยุดสงกรานต์) อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย ๑๐ บาท ชาวต่างชาติ ๓๐ บาท โทร. ๐ ๒๔๒๔ ๐๐๐๔

พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ตั้งอยู่ที่ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น ๒ ภายในโรงพยาบาลศิริราช ถนนพรานนก ฝั่งธนบุรี ซึ่งเป็นสถาบันผลิตแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ (Congdon Anatomical Museum) ซึ่งจัดแสดงกายวิภาค การกำเนิดและตัวอ่อนของมนุษย์ โครงกระดูกมนุษย์ พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์สงกรานต์ นิยมเสน (Songkran Niyomsane Forensic Medicine Museum) ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับคดีฆาตกรรม เครื่องมือชันสูตร วัตถุพยานสำคัญ พิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์ จัดแสดงวิวัฒนาการของมนุษย์ และยังมีพิพิธภัณฑ์พยาธิ และพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทย เปิดวันจันทร์-เสาร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าเข้าชม ชาวไทย ๒๐ บาท ชาวต่างชาติ ๔๐ บาท (นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบไม่เสียค่าเข้าชม) สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๔๑๙ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๓๖๓

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร  เขตบางกอกน้อย เป็นพิพิธภัณฑ์เขตที่สำนักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานครริเริ่มขึ้นเพื่อการเรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่นในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะและภูมิปัญญา โดยใช้พื้นที่อาคารโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ภายในจัดแสดงภาพการเติบโตของชุมชนตามแนวลำน้ำเจ้าพระยาสายใหม่ ดั่งชื่อปรากฏในกฎหมายอาชญาหลวงว่า “ทณบุรีศรีมหาสมุทร” และแสดงสถานที่น่าสนใจต่างๆ ในเขต เช่น สถานีรถไฟบางกอกน้อย โรงพยาบาลศิริราช กรมอู่ทหารเรือ บุคคลสำคัญของบางกอกน้อย เหตุการณ์กู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เปิดวันพุธ-อาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๓๐ น. ปิดวันจันทร์ อังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๔๒๔ ๖๘๗๓ หรือ กองนันทนาการ สำนักสวัสดิการสังคม โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๐๓๐๑-๒ ต่อ ๒๕๘๘

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *