ยิ่งลักษณ์ โพสต์ ห่วงชาวนาอย่างจริงใจ ชี้เกมการเมืองขวางการทำงาน

ยิ่งลักษณ์ โพสต์ ห่วงชาวนาอย่างจริงใจ ชี้เกมการเมืองขวางการทำงาน
ยิ่งลักษณ์ โพสต์ ห่วงชาวนาอย่างจริงใจ ชี้เกมการเมืองขวางการทำงาน

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความเดือดร้อนของชาวนา ทั้งยังห่วงชาวนาอย่างจริงใจ วอนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลกำลังเร่งแก้ปัญหาทุกวิถีทาง ชี้เกมการเมืองขัดขวางการทำงานของรัฐบาล แม้ชาวนาทั่วประเทศจะชอบโครงการจำนำข้าว

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความลงใน เฟซบุ๊ก Yingluck Shinawatra เกี่ยวกับเรื่องจำนำข้าว โดยระบุว่า ให้ความสำคัญต่อชาวนา และบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจในความเดือดร้อน ซึ่งอยากให้ชาวนาเชื่อมั่นว่ารัฐบาลกำลังเร่งแก้ปัญหา โดยข้อความทั้งหมดมีดังนี้ ..

“ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ และข้าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยมาช้านาน เป็นทั้งพืชเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ แต่ชาวนากลับเป็นกลุ่มคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่ได้รับการดูแล ไม่ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมมาโดยตลอด รัฐบาลชุดนี้จึงเห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่ชาวนาจะต้องได้รับความเป็นธรรม ผลผลิตต้องได้ราคา ผลกำไรต้องตกอยู่ในมืออย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่ใช่ตกอยู่ในมือพ่อค้าคนกลาง โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลจึงเป็นนโยบายเพื่อยกระดับรายได้ และสร้างความมั่นคงมั่งคั่งที่ยั่งยืน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวก็ไม่ได้ผิดกับนโยบายสนับสนุนและอุดหนุนสินค้าเกษตรในต่างประเทศที่มีหลากหลายรูปแบบ ปรับใช้ตามสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ด้วยทุกคนตระหนักว่า ประเทศจะต้องดูแลผู้ที่ผลิตผลผลิตทางการเกษตรหลักของชาติให้มีชีวิตที่ดี มีรายได้ มีความสุข ปรัชญาแนวคิดที่มาเป็นนโยบายของรัฐบาลจึงเป็นที่ยอมรับของชาวนามาโดยตลอด และประสบความสำเร็จในการยกระดับรายได้ขยายโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ดิฉันและคณะรัฐมนตรีได้ทุ่มเทที่จะทำให้โครงการสำเร็จ

สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นสถานการณ์พิเศษ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งนำไปสู่การยุบสภาผู้แทนราษฎรและการเลือกตั้ง ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลมีข้อจำกัดในการบริหารงาน ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในมาตรา 181 ในขณะเดียวกันก็มีเกมการเมืองนอกระบบที่ไม่เป็นประชาธิปไตย และมีเป้าหมายเดียวคือล้มล้างรัฐบาล และช่วงชิงอำนาจทางการเมือง ดำเนินการขัดขวางการทำงานของรัฐบาลที่พยายามจะดูแลทุกข์สุขของประชาชนอย่างต่อเนื่อง แม้แต่โครงการจำนำข้าวที่เป็นที่ชื่นชอบของชาวนาทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าการต่อสู้ทางการเมืองจะไปในทิศทางใด ดิฉันก็มิได้นิ่งนอนใจต่อความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนา จึงได้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สั่งการให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการจ่ายเงินให้กับชาวนา โดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการจัดหาแหล่งเงินกู้ภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย พร้อม ๆ กับที่กระทรวงพาณิชย์ก็อยู่ระหว่างการเปิดประมูลเพื่อเร่งระบายข้าว เพื่อนำเงินมาส่งมอบให้พี่น้องชาวนาตามที่มีภาระผูกพัน

รัฐบาลขอยืนยันว่า เรามีความเป็นห่วงพี่น้องชาวนาอย่างจริงใจ มิได้นิ่งนอนใจต่อความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น และดิฉันขอให้พี่น้องชาวนาโปรดเชื่อมั่นว่ารัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขปัญหา และเพื่อความเป็นสุขของพี่น้องชาวนา และความเป็นธรรมในสังคม”

ยิ่งลักษณ์ โพสต์ ห่วงชาวนาอย่างจริงใจ ชี้เกมการเมืองขวางการทำงาน
ยิ่งลักษณ์ โพสต์ ห่วงชาวนาอย่างจริงใจ ชี้เกมการเมืองขวางการทำงาน

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก Yingluck Shinawatra 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *