แห่ช้างบวชนาค

งานประเพณีแห่ช้างบวชนาคชาวไทพวน

งานประเพณีแห่ช้างบวชนาคชาวไทพวน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top